Hvem kan få hjælp til repatriering

Man kan få hjælp til repatriering, hvis man er omfattet af repatrieringsloven og ønsker at vende permanent tilbage til sit hjemland eller tidligere opholdsland.

De følgende grupper af personer er omfattet af repatrieringsloven og kan derfor modtage støtte til repatriering:

  • Flygtninge mv.
  • Familiesammenførte til flygtninge mv.
  • Andre familiesammenførte udlændinge, som har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år
  • Udlændinge, som har opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født i Danmark som efterkommere af disse
  • Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab

Andre udlændinge kan ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om at blive anset som omfattet af repatrieringsloven.

Repatriering til flygtninge mv.

Med flygtninge mv. forstås udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8 (asyl og kvoteflygtning), § 9 b (humanitær opholdstilladelse), § 9 c, stk. 1, i umiddelbar forlængelse af en humanitær opholdstilladelse, § 9 c, når opholdstilladelsen er givet til en udlænding, der har ansøgt om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, eller § 9 e.

Hvis man har opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, er det som udgangspunkt en betingelse for at modtage hjælp til repatriering, at man vender tilbage til sit hjemland eller tidligere opholdsland sammen med den person, man er blevet familiesammenført med.

Det gælder dog ikke, hvis man er blevet skilt fra og ikke længere samlever med den, man oprindeligt blev familiesammenført med, eller hvis den pågældende person er død, eller hvis man som barn er blevet familiesammenført med sine forældre og nu som voksen ønsker at repatriere.

Andre familiesammenførte udlændinge omfatter udlændinge med opholdstilladelse som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, som ikke er flygtning mv. Hvis man har opholdstilladelse på grundlag af en familiemæssig tilknytning til en herboende søn eller datter, kan man også modtage hjælp til repatriering, uanset at ens søn eller datter ikke vender tilbage. Det gælder dog kun, hvis man er over 55 år, opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand ikke kan antages at kunne forsørge sig selv i sit hjemland eller tidligere opholdsland.

Hvem er ikke omfattet af repatrieringsloven?

Man kan ikke få økonomisk hjælp til repatriering, hvis man ikke har opholdstilladelse i Danmark. Man kan heller ikke få hjælp, hvis man er dansk statsborger og ikke har dobbelt statsborgerskab eller man er nordisk statsborger (heller ikke selvom man tidligere har haft opholdstilladelse som flygtning eller lignende), hvis man er statsborger i et EU-/EØS-land eller Schweiz, eller hvis man har opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne.

Hvilken støtte kan man få?

Læs mere om hvilken økonomisk støtte, man kan få, samt om betydningen af formue

Til borgere

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at modtage hjælp til repatriering, kan du kontakte din kommune eller Dansk Flygtningehjælp.

Kontakt Dansk Flygtningehjælp (nyt vindue)

Sidst opdateret 11.06.2019