Repatriering

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Generelt om repatriering

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Hvem kan få hjælp til repatriering

Man kan få hjælp til repatriering, hvis man er omfattet af repatrieringsloven og ønsker at vende permanent tilbage til sit hjemland eller tidligere opholdsland.

Hvilken støtte kan man få?

Du kan få hjælp til repatriering, hvis du er omfattet af repatrieringsloven og ønsker at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland. Det er en betingelse, at du ikke selv har formue, der kan dække udgifterne til repatriering.

Reintegrationsbistand

Hvis man er omfattet af repatrieringsloven, kan man, hvis man opfylder en række betingelser, modtage reintegrationsbistand, der er en slags pensionslignende, månedlig ydelse.

Spørgsmål og svar om repatriering og reintegrationsbistand

Her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål om repatriering og reintegrationsbistand.

Love og regler

Her kan du finde love og regler om repatriering og reintegrationsbistand.
Sidst opdateret 23.06.2020