Indstillinger fra Epidemikommissionen

Epidemikommissionens indstillinger om, hvorvidt der bør fastsættes regler efter epidemiloven på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Handling

Indstillinger

27. april 2021: Revurdering af model for lokal smitte- og udbrudshåndtering på Børne- og Undervisningsministeriet, Kulturministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets områder (revideret model for lokale nedlukninger) (pdf)

9. april 2021: Rådgivende vurdering mht. undtagelse af kommuner med særlig høj incidens fra genåbning af skoler og uddannelser, liberale erhverv og indkøbscentre m.v. (pdf)

6. april 2021: Rådgivende vurdering mht. kommuner med særlig høj incidens, der ikke genåbner for skoler og uddannelser (pdf)

8. april 2021: Indstilling om videreførelse af de gældende regler om restriktioner for lokaler og lokaliteter samt krav om mundbind mv. på Udlændinge- og Integrationsministeriets område (pdf)

25. marts 2021: Indstilling om videreførelse af gældende regler vedrørende krav om mundbind og visir på Børne- og Undervisningsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder (pdf)

18. marts 2021: Indstilling vedrørende udstedelse af regler om genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen (pdf)

8. april 2021: Indstilling vedrørende videreførelse af gældende regler vedrørende lukning og genåbning samt andre restriktioner på Udlændinge- og Integrationsministeriets område (pdf)

8. april 2021: Indstilling vedrørende videreførelse af de gældende regler om restriktioner for lokaler og lokaliteter samt krav om mundbind mv. på Udlændinge- og Integrationsministeriets område (pdf)

6. april 2021: Indstilling vedrørende videreførelse af delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt indførelse af model for selvpodning på Udlændinge- og Integrationsministeriets område (pdf)

7. april 2021: Indstilling vedrørende Udstedelse af regler for lokal smitte- og udbrudshåndtering på Børne- og Ungeministeriets, Kulturministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets områder (Ny model for lokale nedlukninger) (pdf)

9. marts 2021: Indstilling vedrørende åbning af afgangsklasser i yderligere landsdele, genåbning af efterskoler og højskoler mm., der bl.a. omhandler regulering af lukning og genåbning og andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse, som hører under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområde (pdf)

Sidst opdateret 04.05.2021