Kvinder i beskæftigelse

Projektet ’Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse’ har fokus på at hjælpe kvinder med indvandrerbaggrund ud i beskæftigelse.

Mange indvandrerkvinder har særlige udfordringer, når det handler om at komme i arbejde og forblive på arbejdsmarkedet. Det kan fx være udfordringer som manglende forståelse af det danske samfund, utilstrækkelige danskkundskaber, selvoplevede helbredsudfordringer mv. Derudover kan traditionelle køns- og familiemønstre samt negativ social kontrol stå i vejen for, at kvinderne opnår tilknytning til arbejdsmarkedet og tilegner sig en arbejdsidentitet.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) arbejder sammen med 15 kommuner om en særlig indsats, der skal få flere indvandrerkvinder i beskæftigelse og opbygge viden om hvilke tiltag, der virker. Følgende kommuner er med i projektet: Brøndby, Helsingør, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Vallensbæk/Ishøj, Hedensted, Herning, Silkeborg, Viborg, Aarhus, Frederikshavn, Aalborg, Esbjerg og Næstved. Projektkommunerne fordeler sig dermed over en stor del af landet.

SIRI yder processtøtte til de deltagende kommuner og tilbyder bl.a. løbende kurser til de medarbejdere i kommunerne, der arbejder med kvinderne. SIRI udvikler desuden en redskabskasse med udvalgte metoder, tilgange og indsatser samt kortlægger aktuelt bedste viden om hvilke barrierer, der kan stå i vejen for at kvinderne opnår fodfæste på arbejdsmarkedet samt hvordan man som kommune kan arbejde med at nedbryde disse barrierer.

For yderligere oplysninger kan projektleder Maiken Lundgreen kontaktes på 72 14 28 46 eller [email protected]

Se den aktuelt bedste viden om at få kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund i beskæftigelse på integrationsviden.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 10.12.2020