Indsatser til sårbare familier

Her kan du læse om indsatserne vedrørende forældreskab, skole/hjem-samarbejde, traume, bander mv.

Nydanske børn og unge

Nydanske forældre er en voksende forældregruppe. For at styrke samarbejdet med nydanske forældre er der udarbejdet en række materialer om forældreinddragelse med fokus på nydanske forældre med børn i dagtilbud og i grundskolen.

Understøttelse af forældrekompetencer

Undersøgelser viser, at alt for mange etniske minoritetsbørn og -unge vokser op i familier, som er udsatte og marginaliserede, hvor en eller begge forældre ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, og hvor børnene ikke får den nødvendige opbakning, opdragelse og sprogstimulering hjemmefra. Det kan gå ud over integrationen.

Modelprojekt for traumatiserede flygtninge

Et traume er en almindelig reaktion på en voldsom hændelse. Hos nogle forsvinder reaktionerne og symptomerne efter en tid, men for andre varer de ved og udvikler sig til en reel lidelse.

Kvinder i beskæftigelse

Projektet ’Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse’ har fokus på at hjælpe kvinder med indvandrerbaggrund ud i beskæftigelse.
Sidst opdateret 23.04.2021