Visum og opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) behandler ansøgninger om visum og opholdstilladelse.

Visum

Hvis man som udlænding ønsker at besøge Danmark i en kortere periode, skal man have et visum, hvis man er statsborger i et visumpligtigt land.

Formålet med et visum er, at man kan besøge Danmark og/eller de andre Schengenlande i en kortere periode.

Hvis man ønsker at opholde sig i Danmark i længere tid, skal man ansøge om en opholdstilladelse.

Schengenlandene beslutter normalt i fællesskab hvilke lande, der skal være visumpligtige. Udvælgelsen af lande sker ud fra immigrations- og sikkerhedsmæssige samt politiske overvejelser.

Læs mere om besøgsvisum på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om besøgsvisum til Færøerne og Grønland på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Opholdstilladelse

Hvis man er tredjelandsstatsborger, dvs. statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS, skal man have en opholdstilladelse for at opholde sig i Danmark.

Det er muligt at få opholdstilladelse på forskellige baggrunde, fx som familiesammenført, som studerende, som arbejdstager eller som flygtning.

Ansøgninger om opholdstilladelse bliver behandlet af de to styrelser under ministeriet:

  • Udlændingestyrelsen (US) behandler ansøgninger vedr. familiesammenføring, asyl og religiøse forkyndere samt ansøgninger om permanent opholdstilladelse
  • Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) behandler ansøgninger vedr. arbejde, studier, au pairer, praktikanter og working holiday-ordningen

På udlændingeportalen nyidanmark.dk findes en grundig gennemgang af reglerne på de forskellige områder, og der er også vejledning i at ansøge samt adgang til de relevante ansøgningsskemaer og selvbetjeningsløsninger.

Læs mere om opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholdstilladelse til religiøse forkyndere på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholdstilladelse på baggrund af arbejde på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholdstilladelse som studerende på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholdstilladelse som au pair på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholdstilladelse som praktikant på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholdstilladelse på baggrund af working holiday-ordningen på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Asyl og humanitært ophold

Læs mere om opholdstilladelse på baggrund af asyl på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om humanitært ophold på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Permanent opholdstilladelse

Læs mere om permanent opholdstilladelse på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Færøerne og Grønland

Læs mere om familiesammenføring på Færøerne på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om familiesammenføring i Grønland på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Læs mere om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Særligt til virksomheder

Arbejdsgivere kan finde relevant information og vejledning på nyidanmark.dk om beskæftigelse af udenlandske arbejdstagere.

Se vejledning til arbejdsgivere om beskæftigelse af udenlandske arbejdstagere på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 14.08.2020