Internationalt Uddannelsesforum 19

Internationalt Uddannelsesforum 2019 for SIRIs interessenter afholdes i år i både Aarhus og København.

Internationalt Uddannelsesforum er en god anledning til at møde hinanden på tværs af organisationer og funktioner, og vi glæder os meget til at se jer!

Programmet byder i år bl.a. på orientering om Det Nye SIRI, vores borgercentre rundt i landet og udviklingen på studieområdet.

Deltagerne får desuden muligheden for at deltage i forskellige ”dialogbokse”, hvor vi lægger op til tematiseret videndeling og erfaringsudveksling.

Det bemærkes, at vi af pladshensyn begrænser deltagerantallet for den enkelte uddannelsesinstitution/ internationale organisation til 2 deltagere.

Se program for dagen (Word)

Hvad får jeg med hjem?

  • Opdateret viden på området
  • Mulighed for at stille spørgsmål til og indgå i dialog med SIRI
  • Mulighed for at møde kolleger og andre interessenter på tværs af organisationer

Målgruppe

Internationalt Uddannelsesforum er målrettet uddannelsesinstitutioner i Danmark, der optager internationale studerende og andre, der arbejder med udenlandske studerendes adgang til og ophold i Danmark. Efter sammenlægningen af Statsforvaltningen og SIRI vil studerende fra EU-lande også blive behandlet til Internationalt Uddannelsesforum 2019.

Hvor og hvornår

Aarhus, Aarhus Universitet, 8. november 2019 kl. 09.30-15.15

København, Eigtveds Pakhus, 15. november 2019 kl. 09.30-15.15

Tilmeldingsfrist var 22. oktober 2019 - der er lukket for tilmelding.

Vi sender flere praktiske oplysninger på mail, når din tilmelding bliver bekræftet.

Dialogbokse – erfaringsudveksling

Alle deltagere kan vælge op til 3 dialogbokse:

Dialogboks 1: Ph.d. reglerne og Etableringskortet
Vi redegør for og drøfter de nye regler på ph.d. området samt internationale studerendes muligheder for at søge om etableringskort ved afsluttet uddannelse.

Dialogboks 2: SIRI’s kontaktpersonordning og samarbejdsrelationer
Vi fortæller om SIRI’s kontaktpersonordning og drøfter jeres erfaringer med brug af ordningen. I fællesskab taler vi om, hvordan vi kan optimere samarbejdet mellem SIRI og uddannelsesinstitutionerne.

Dialogboks 3: Den rigtige vej til den rigtige afgørelse
Vi drøfter, hvordan vi fælles kan effektivisere ansøgningsprocessen ved at sikre, at de studerendes ansøgninger er klar til afgørelse ved indlevering.

Dialogboks 4: Borgercentrene rundt landet. Evaluering og forslag
Vi drøfter uddannelsesinstitutionernes hidtidige erfaringer med vores borgercentre rundt i landet. Hvordan er det fx gået med SIRI’s håndtering af de mange EU-studerende i sensommeren?

Sidst opdateret 24.10.2019