Vidensnetværk

Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken to gange. I stedet skal der skabes overblik og sikres videndeling mellem alle centrale parter.

Der holdes møder i Vidensnetværket ca. 2 gange om året.

Formål

Vidensnetværket skal sikre videndeling om modtagelse og fastholdelse af internationale talenter mellem centrale aktører på tværs af ministerier, regioner, kommuner, virksomheder, erhvervsorganisationer og forskere.

Vidensnetværket har særlig fokus på, hvad vi ved, og hvad vi kan gøre bedre fremover.

Mødernes forløb

Det første møde i Vidensnetværket blev afholdt i foråret  2012. På møderne præsenteres aktuelle forskningsresultater og nye initiativer. Møderne har bl.a. haft fokus på højtuddannede udenlandske arbejdstageres bidrag til det danske samfund, fastholdelse af udenlandske talenter samt internationale studerende.

Deltagere

Der deltager repræsentanter fra virksomheder, fra regionerne og fra kommuner. Der deltager også repræsentanter fra relevante ministerier som fx Erhvervs- og Vækstministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet samt repræsentanter fra organisationer som DI, AC og IDA. Endvidere deltager repræsentanter fra en række foreninger såsom International Community i Århus og Expat in Denmark samt en række forskere fra bl.a. CBS og SFI.

Deltagerne inviteres til møderne for at sikre repræsentation fra alle parter. Der er ca. 50 deltagere i netværket.

Sidst opdateret 17.12.2015