Internationalt Uddannelsesforum

Internationalt Uddannelsesforum afholdes årligt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Internationalt Uddannelsesforum holdes både i Jylland og på Sjælland.

Formål

Formålet med Internationalt Uddannelsesforum er at orientere om aktuelle regel- og praksisændringer i forhold til internationale studerendes adgang til og betingelser for ophold i Danmark, samt at udveksle viden, erfaringer og ønsker på området.

Internationalt Uddannelsesforum har særlig fokus på:

  • De konkrete procedurer ifm. uddannelsesinstitutionernes optagelse af internationale studerende og efterfølgende ansøgning om opholdstilladelse
  • At sikre løbende samspil mellem relevante myndigheder
  • Vigtige strømninger i forhold til videreudvikling af praksis og administration på området
  • Uddannelsesinstitutionernes opgave med at formidle reglerne videre til de internationale studerende

Arrangementets forløb

Internationalt Uddannelsesforum omhandler typisk 2-3 emner af aktuel karakter vedrørende internationale studerendes adgang til og ophold i Danmark. Emnerne formidles og drøftes gennem forskellige oplæg, interne såvel som eksterne, der også giver mulighed for aktiv medvirken fra hele salen samt ved afholdelse af workshops. 

Deltagere

Internationalt Uddannelsesforum er målrettet uddannelsesinstitutioner i Danmark, der optager internationale studerende fra tredjelande, dvs. statsborgere i et land uden for Norden og EU/EØS. Der er ca. 70 deltagere ved Internationalt Uddannelsesforum både i Jylland og på Sjælland. Deltagerne kommer fra forskellige uddannelsesinstitutioner, og derudover deltager andre relevante offentlige myndigheder. Internationalt Uddannelsesforum afholdes 2 gange årligt med samme program i henholdsvis Jylland og på Sjælland, typisk i november.

Kommende arrangementer

Hvis du gerne vil modtage en invitation til Internationalt Uddannelsesforum, kan du skrive til [email protected] og komme på mailinglisten.

Hvis du vælger at tilmelde dig mailinglisten, giver du samtykke til, at SIRI indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende invitationer og eventuelle nyheder til dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dig mailinglisten ved at skrive til [email protected].

Læs mere om SIRIs behandling af personoplysninger ved tilmelding til arrangementer

Sidst opdateret 10.10.2019