Erhvervsforum

Erhvervsforum er oprettet for at sikre et løbende samspil mellem relevante myndigheder, erhvervsorganisationer og danske virksomheder, der ansætter højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Erhvervsforum

Erhvervsforum afholdes i samarbejde mellem Dansk Industri (DI) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Formål

Formålet med Erhvervsforum er at udveksle viden, erfaringer og ønsker vedrørende rekruttering, ansættelse og fastholdelse af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Erhvervsforum har særlig fokus på:

  • De konkrete procedurer ifm. virksomheders ansættelse af udenlandsk arbejdskraft
  • At sikre løbende samspil mellem relevante myndigheder
  • Vigtige strømninger i forhold til videreudvikling af lovgivning og administration på området
  • Virksomhedernes viden og erfaringer med at rekruttere, ansætte og fastholde udenlandsk arbejdskraft og deres familier

Mødernes forløb

På møderne i Erhvervsforum drøftes typisk 2-3 temaer af aktuel karakter vedrørende ansættelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Ved drøftelse af emnerne benyttes blandt andet paneldebatter, der giver mulighed for aktiv medvirken fra hele salen.

Deltagere

Der deltager flere end 50 virksomheder i Erhvervsforum, som afholdes 2 gange årligt, typisk i maj og november. Deltagerne kommer både fra større virksomheder, der jævnligt har behov for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, og  også fra små og mellemstore virksomheder med udenlandsk rekrutteringsbehov. Derudover deltager relocation-firmaer, erhvervsorganisationer og relevante offentlige myndigheder.

Næste møde i Erhvervsforum

Ønsker du information om kommende møder samt løbende relevante nyheder vedr. international rekruttering, kan du sende en mail til [email protected] og bede om at blive skrevet på mailinglisten til Erhvervsforum.

Kontakt

Sidst opdateret 01.05.2016