Netværk og fora

Ministeriet og de to styrelser står for eller deltager i flere netværk og fora på udlændingeområdet for at understøtte en effektiv indsats og udveksle viden og erfaringer mellem aktører på området.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

For at sikre en effektiv videndeling om regler, muligheder og erfaringer vedrørende rekruttering, modtagelse og fastholdelse af udenlandske medarbejdere står SIRI for fire netværk – et for virksomheder, et for uddannelsesinstitutioner, et for kommuner, og et, der går på tværs af relevante parter.

Erhvervsforum

Formålet er at udveksle viden, erfaringer og ønsker mellem virksomheder, organisationer og myndigheder om rekruttering af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Erhvervsforum foregår i et praktisk samarbejde med Dansk Industri.

Læs mere om Erhvervsforum

Internationalt Uddannelsesforum

Internationalt Uddannelsesforum er oprettet for at sikre en løbende dialog mellem relevante myndigheder og danske uddannelsesinstitutioner, der optager internationale studerende.

Læs mere om Internationalt Uddannelsesforum

Vidensnetværk

Formålet er at udveksle viden og erfaringer om modtagelse og fastholdelse af udenlandske medarbejdere og deres familier. I netværket deltager repræsentanter for en lang række parter såsom virksomheder, kommuner, relevante ministerier, organisationer, forskere mv.

Læs mere om Vidensnetværk

Andre relevante netværk

Expat In Denmark

Expat in Denmark drives af DI og er et nationalt netværk for udenlandske arbejdstagere og deres familier. Netværket har fokus på arrangementer, der formidler viden om dansk kultur, herunder dansk arbejdspladskultur. Derudover holder netværket seminarer om, hvordan man som udlænding aktivt skaber og bruger netværk i Danmark og om, hvad man selv kan gøre for at trives som ny i Danmark.

Gå til Expat in Denmarks Facebook-side (nyt vindue)

Udlændingestyrelsen (US)

Udlændingestyrelsen har etableret en række netværk for at styrke dialogen med brugere, samarbejdspartere og andre interessenter.

Det Regionale Netværk

Det Regionale Netværk er et landsdækkende dialognetværk, hvor Udlændingestyrelsen løbende kommer ud og mødes med alle interesserede formidlere og brugere i alle regioner i landet. Udlændingestyrelsen informerer på møderne om nye regler og procedurer og modtager input fra deltagerne.

Der er ca. otte årlige møder i Det Regionale Netværk.

Læs mere om Det Regionale Netværk på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Asylforum

Asylforum er åbent for deltagelse af organisationer m.v., der beskæftiger sig med asylområdet. På møderne informerer Udlændingestyrelsen om aktuelle og planlagte initiativer på asylområdet, fx nye tiltag, ændringer i udlændingeloven eller resultater af vores fact-finding missioner. Samtidig modtager vi værdifuld information fra medlemmerne om brugernes syn på vores administration af asylområdet.

Asylforum holder møde ca. tre gange om året.

Læs mere om Asylforum på nyidanmark (nyt vindue)

Advokatforum

Advokatforum består af advokater, som beskæftiger sig med udlændingeområdet. Her kan deltagerne drøfte aktuelle emner i relation til udlændingeområdet, informere hinanden om nye tiltag og gøre hinanden opmærksom på særlige forhold eller problemer.

Der er møde i Advokatforum ca. fire gange om året.

Læs mere om Advokatforum på nyidanmark (nyt vindue)

Referencegruppen for landeoplysninger

Referencegruppen er et dialognetværk for interessenter vedr. baggrundsoplysninger i asylsager. Under netværksmøderne informerer Udlændingestyrelsen medlemmerne om netop overståede og fremtidige fact finding-missioner. Forud for iværksættelse af kommende fact finding-missioner udsender Udlændingestyrelsen kommissoriet for missionen til medlemmernes bemærkning, og beder samtidig om forslag til kilder.

Der afholdes to årlige møder.

Sidst opdateret 09.07.2020