Kvalitetskontrol

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) foretager hvert år en måling af kvaliteten af behandlingen af ansøgninger om opholdstilladelse.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har som en af sine hovedopgaver at administrere opholdsordningerne for borgere fra lande uden for Norden og EU/EØS, som kommer til Danmark for at arbejde eller studere. Vi lægger stor vægt på at sikre kvaliteten i behandlingen af sager på dette område. Derfor foretager vi hvert år en måling af kvaliteten af sagsbehandlingen. Kvalitetsmålingen er en stikprøve, som anvendes til at vurdere, om der træffes korrekte afgørelser, således at brugerne får den sagsbehandling, de er berettiget til. 

Du kan se resultaterne af de seneste kvalitetsmålinger ved at klikke på nedenstående link.

SIRI kvalitetsmåling for 2015

SIRI kvalitetsmåling for 2016

Sidst opdateret 22.11.2018