Kontrolresultater

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) opgør hvert år resultaterne af kontrolarbejdet.

Resultaterne viser et højt niveau af regelefterlevelse.

SIRI tilpasser løbende sine kontrolmetoder. Det gør, at resultaterne ikke er direkte sammenlignelige på tværs af år. Eksempelvis begyndte SIRI i 2014 at samkøre oplysninger fra SIRIs sagsbehandlingssystem med Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Det Centrale Personregister(CPR) og Indkomstregistret (eIndkomst).

Se resultaterne af kontrollen i 2019

Se resultaterne af kontrollen i 2018 (pdf)

Se resultaterne af kontrollen i 2017 (pdf)

Se resultaterne af kontrollen i 2016 (pdf)

Se resultaterne af kontrollen i 2015 (pdf)

Se resultaterne af kontrollen i 2014 (pdf)

Se resultaterne af kontrollen i 2013 (pdf)

Se resultaterne af kontrollen i 2012 (pdf)

Sidst opdateret 08.01.2021