Kontrol med ulovligt ophold og arbejde

SIRI bruger registersamkøring, tager på kontrolbesøg i virksomheder og udfører kontrol af oplysninger fra SKAT.

Registersamkøring

SIRI samkører data fra eIndkomst (indkomstregistret) med data fra SIRIs sagsbehandlingssystem. SIRI bliver her opmærksom på udlændinge, der er registreret som aktive i eIndkomst, selv om de ikke længere har lovligt ophold i Danmark.

Kontrolaktioner i virksomheder   

SIRI samarbejder med andre myndigheder. Samarbejdet har til formål at modvirke bl.a. socialt bedrageri, social dumping, sort og ulovligt arbejde samt ulovligt ophold.

Samarbejdet har fokus på brancher, hvor myndighederne har erfaring med at reglerne ikke altid bliver overholdt. Myndighederne tager ud på fælles aktioner i virksomheder. SIRI deltager, når aktionerne sker i brancher, som typisk har udlændinge uden for EU/EØS-landene, Schweiz og Norden beskæftiget.

På aktionerne hjælper SIRI politiet med kontrol af udlændinges opholdsgrundlag, eksempelvis om udlændinge er beskæftiget ulovligt.

SIRI deltager også i aktionerne med et præventivt sigte. SIRI benytter således den direkte kontakt med arbejdsgivere og arbejdstagere til at vejlede om reglerne for at beskæftige udlændinge.

Kontrol på baggrund af oplysninger fra SKAT

Når en arbejdsgiver trækker skatteoplysninger på en udlænding, får arbejdsgiver automatisk besked om, at et skattekort ikke er det samme som en arbejdstilladelse. Arbejdsgiver vejledes også om, at det er arbejdsgiverens ansvar at sikre sig, at den ansatte har ret til at arbejde i Danmark. Arbejdsgivere får denne besked, hvis skattepersonnummeret er oprettet efter september 2012.

SIRI modtager oplysninger fra SKAT om de arbejdsgivere, der har modtaget denne besked. SIRI kontrollerer derefter, om udlændingen har den nødvendige tilladelse til at arbejde i Danmark.

Sidst opdateret 01.05.2017