Kontrol af opholdstilladelser

Når en udlænding har fået opholdstilladelse i Danmark, kontrollerer SIRI om betingelserne i opholdstilladelsen bliver overholdt.

Hvem, hvad og hvordan kontrollerer SIRI?

Her er eksempler på, hvad SIRI kontrollerer, når en udlænding har fået opholdstilladelse.

Arbejdstagere:

 • Er arbejdstager ansat der, hvor han eller hun har tilladelse til? 
 • Får arbejdstager den løn og arbejder det antal timer, som han eller hun skal for at have tilladelsen? 
 • Er arbejdstager beskæftiget andre steder end der, hvor tilladelsen er givet til? 
 • Modtager arbejdstager offentlige ydelser, som han eller hun ikke må?

Studerende:

 • Er den studerende studieaktiv? 
 • Arbejder den studerende mere end tilladt? 
 • Modtager den studerende offentlige ydelser, som han eller hun ikke må?

Au pairer:

 • Bor au pairen hos værtsfamilien? 
 • Modtager au pairen de lommepenge, han eller hun har krav på? 
 • Udfører au pairen huslige pligter, som han eller hun ikke må og i flere timer end tilladt? 
 • Har værtsfamilien tegnet de nødvendige forsikringer til au pairen? 
 • Modtager au pairen offentlige ydelser, som han eller hun ikke må?

Medfølgende familie til arbejdstagere og studerende:

 • Bor familiemedlemmet sammen med udlændingen? 
 • Modtager nogen i familien offentlige ydelser som han eller hun ikke må?

SIRIs primære redskab til kontrol er registersamkøring. SIRI samkører data fra CPR (Det Centrale Personregister), eIndkomst (indkomstregistret), CVR (Det Centrale Virksomhedsregister) og BBR (Bygnings- og Boligregistret) med data fra SIRIs sagsbehandlingssystem. Her bliver SIRI blandt andet opmærksom på, hvis en udlænding arbejder et sted, som udlændingen ikke har tilladelse til.

SIRI kan desuden udtage et antal sager og kontrollere disse nærmere. Det sker, hvis der er forhold, som SIRI ikke kan kontrollere ved hjælp af registersamkøring. SIRI kan eventuelt bede SKAT eller politiet om oplysninger.

SIRI kan også bede eksempelvis arbejdsgiver eller værtsfamilie om oplysninger, der har betydning for, om betingelserne for en opholdstilladelse er overholdt.

Sidst opdateret 12.07.2018