Kontrol på udlændingeområdet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) arbejder målrettet med kontrol på udlændingeområdet.

Hvem kontrolleres af SIRI?

SIRIs kontrol retter sig mod udlændinge med statsborgerskab i lande uden for Norden, EU/EØS eller Schweiz. Kontrollen har fokus på udlændinge, som ansøger om – eller har fået – en opholdstilladelse til at arbejde eller studere i Danmark. Kontrollen har også fokus på arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, praktikværter og au pair-værtsfamilier, som eventuelt måtte være knyttet til opholdstilladelsen.

Formålet med kontrollen er at forebygge og bekæmpe ulovligt ophold og arbejde. Hvad enten det ulovlige ophold og arbejde sker på grund af manglende viden eller bevidst misbrug.

Indsatser før og under opholdet i Danmark

SIRI samarbejder både nationalt og internationalt med relevante myndigheder, bl.a. politiet, SKAT, Arbejdstilsynet og Udlændingestyrelsen.

Der anvendes en række indsatser:

Læs mere om risikoopmærksom sagsbehandling

Læs mere om kontrol af opholdstilladelser

Læs mere om kontrol med ulovligt ophold og arbejde

For at målrette kontrollen holder SIRI øje med anvendelsen af de typer af opholds- og arbejdstilladelser, som SIRI administrerer. SIRI analyserer også mønstre og tendenser i forhold til overtrædelser. 

Kontrolresultater

SIRI offentliggør hvert år resultaterne af de gennemførte kontroller af opholdstilladelser samt kontrollerne af ulovligt ophold og arbejde på erhvervs- og studieområdet.

Læs mere om kontrolresultater

Kvalitetskontrol

SIRI måler hvert år kvaliteten af behandlingen af ansøgninger om opholdstilladelse.

Læs mere om kvalitetskontrol

Sidst opdateret 22.11.2018