Indrejse/ophold

Her kan du læse om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt om netværk og samarbejder på udlændingeområdet.

Visum og opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) behandler ansøgninger om visum og opholdstilladelse.

Klager over afgørelser

Hvis man får et afslag på en ansøgning, kan man klage til den relevante klagemyndighed.

Kontrol på udlændingeområdet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) arbejder målrettet med kontrol på udlændingeområdet.

Netværk og fora

Ministeriet og de to styrelser står for eller deltager i flere netværk og fora på udlændingeområdet for at understøtte en effektiv indsats og udveksle viden og erfaringer mellem aktører på området.

Det internationale udlændingesamarbejde

UIM varetager Danmarks interesser på området for det internationale udlændingesamarbejde.

Tilmelding til arrangementer

Her kan du tilmelde dig aktuelle arrangementer. Der kommer løbende nye arrangementer.

Love og regler

Her kan du finde links til de relevante love og regler om indrejse og ophold.
Sidst opdateret 21.04.2020