Satspuljeaftaler

Her kan du læse om indholdet af satspuljeaftalerne fra hhv. 2017 og 2015.

Satspuljeaftalen 2017

Den 3. november 2016 indgik den tidligere Venstre-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 for udlændinge-, integrations- og boligområdet. Med aftalen styrkes indsatsen mod parallelsamfund betydeligt.

Aftalen indebærer en udmøntning af i alt 227,4 mio. kr. fra satspuljen fordelt med 70,9 mio. kr. i 2017, 58,4 mio. kr. i 2018, 56,5 mio. kr. i 2019 og 41,6 mio. kr. i 2020.

Der afsættes i alt 90,7 mio. kr. i perioden 2017-2020 til forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering.

Der blev med aftalen afsat midler til gennemførelse af i alt 9 initiativer fordelt på fire indsatsområder: Styrket national indsats, styrket kommunal indsats, forebyggelse af online-radikalisering samt forebyggelse af radikalisering i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser.  

Se faktaark om udmøntning af satspuljeaftalen for 2017 (pdf) (nyt vindue)

Satspuljeaftalen 2015

I januar 2015 indgik satspuljepartierne under overskriften Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme en aftale om udmøntning af 60,9 mio. kr. i perioden 2015-2018 til en styrket forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Der blev med aftalen afsat midler til gennemførelse af i alt 19 initiativer fordelt på tre indsatsområder: Styrket kommunal indsats og opkvalificering af fagfolk, nye værktøjer til forebyggelse og exit samt mobilisering af civilsamfund og lokalmiljøer. Satspuljeindsatsen går på to ben, hvor der på den ene side er fokus på at styrke den sociale forebyggelse overfor personer, der er i risiko for radikalisering, og på den anden side er fokus på støtte til exit for de personer, som allerede er en del af de ekstremistiske miljøer.

Se faktaark om udmøntning af satspuljeaftalen for 2015 (pdf) (nyt vindue)

Midtvejsevaluering

Oxford Research A/S har gennemført en midtvejsevaluering af satspuljeaftalen for 2015. Evalueringen omfatter 13 af aftalens 19 initiativer.

Hent Evaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Sidst opdateret 27.02.2018
Midtvejsevaluering

Oxford Research A/S har udarbejdet en midtvejsevaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme under satspuljeaftalen for 2015. Evalueringen omfatter 13 af aftalens 19 initiativer.

Hent Evaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme