Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

Her kan du læse om Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, som tilbyder vejledning og kurser til kommuner.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, som hører under Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), tilbyder viden og vejledning om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Centeret er oprettet som led i udmøntningen af den nationale handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering fra oktober 2016 samt satspuljeaftalen for 2017 på integrationsområdet.

Centeret tilbyder rådgivning til de kommuner, der ønsker at udarbejde forebyggelses- og handlingsplaner, samt ved konkrete udfordringer. Centeret arrangerer også opkvalificerende kurser og opmærksomhedsoplæg – ofte i samarbejde med PET og lokale myndigheder, hvor der sættes fokus på de bagvedliggende motivationsfaktorer og rekrutteringsmønstre samt bekymringstegn og handlemuligheder i relation til unge, der allerede er radikaliseret eller er i risiko for at blive det.

På centerets hjemmeside stopekstremisme.dk finder du informationer til fagfolk, borgere, pårørende, myndigheder og andre, der søger viden om ekstremisme, radikalisering og forebyggelse. Du finder blandt andet viden om den danske forebyggelsesmodel samt rådgivningstilbud og værktøjer, der er relevante for kommuner og andre aktører.

Besøg stopekstremisme.dk

Sidst opdateret 07.10.2019
Midtvejsevaluering

Oxford Research A/S har udarbejdet en midtvejsevaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme under satspuljeaftalen for 2015. Evalueringen omfatter 13 af aftalens 19 initiativer.

Hent Evaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme