Den nationale handlingsplan

Her kan du læse om den seneste nationale handlingsplan for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering samt om tidligere handlingsplaner.

National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering 2016

Den 11. oktober 2016 offentliggjorde den tidligere Venstre-regering en ny handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Foruden en introduktion til den danske forebyggelsesmodel indeholder handlingsplanen en oversigt over en lang række nuværende indsatser, som målrettet adresserer de konkrete udfordringer indenfor en lang række indsatsområder. Hertil kommer i alt 41 nye initiativer fordelt på ni indsatsområder under Justitsministeriet, Undervisningsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

De ni indsatsområder omfatter:

  1. Mere koordineret og vidensbaseret forebyggelsesindsats
  2. Styrket indsats i politikredse og kommuner
  3. Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og forebyggelse af online-radikalisering
  4. Hård kurs mod fremmedkrigere
  5. Målrettet indsats i kriminelle miljøer
  6. Styrket indsats mod radikalisering i fængsler
  7. Systematisk indsats i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser
  8. Aktivering og inddragelse af lokalsamfund
  9. Styrket internationalt arbejde

En markant del af handlingsplanens nye initiativer går på at styrke den eksisterende forebyggelsesindsats, herunder den nationale opkvalificering og rådgivning af lokale aktører, for at modellen kan imødekomme nuværende udfordringer med radikalisering. Den nationale koordinering skal styrkes og nye metoder og strategier skal udvikles på baggrund af den nyeste viden om radikalisering og effektive metoder.

Det er desuden formålet med en række af initiativerne i handlingsplanen, at de lokale forebyggelsesindsatser styrkes. Det skal bl.a. ske ved, at flere kommuner udarbejder lokale strategier og beredskaber for håndteringen af bekymringer fra lokale fagpersoner. Som led heri skal der udvikles en række nye værktøjer og vejledninger, der vil lette kommunernes arbejde med at udarbejde strategier og konkrete indsatser.

Læs pressemeddelelsen om handlingsplanen

Læs oversigt over handlingsplanens initiativer (pdf) (nyt vindue)

Hent Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. National handlingsplan

Hent engelsk version: Preventing and countering extremism and radicalisation. National action plan

Tidligere indsatser

I 2009 offentliggjorde den daværende VK-regering den første danske handlingsplan om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Hent En fælles og tryg fremtid: Handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge (pdf) (nyt vindue)

COWI har evalueret handlingsplanen.

Hent Midtvejsevaluering af regeringens handlingsplan "En fælles og tryg fremtid"

Hent Evaluering af indsatsen for at forebygge radikalisering og ekstremisme

I efteråret 2014 fulgte den daværende SR-regering op med den næste handlingsplan.

Hent Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan (pdf) (nyt vindue) 

Hent engelsk version: Prevention of Radicalisation and Extremism. Action Plan (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret 07.10.2019
Midtvejsevaluering

Oxford Research A/S har udarbejdet en midtvejsevaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme under satspuljeaftalen for 2015. Evalueringen omfatter 13 af aftalens 19 initiativer.

Hent Evaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme