Den danske forebyggelsesindsats

Her kan du læse om den danske indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Den danske tilgang til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering er siden midten af 00’erne udviklet som et særskilt fokusområde i regi af allerede eksisterende kriminalpræventive samarbejder på tværs af lokale og nationale myndigheder.

Blandt de væsentligste nationale aktører er:

 • Udlændinge- og Integrationsministeriet
  - Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, som er en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
 • Justitsministeriet
  - Politiets Efterretningstjeneste (PET)
  - Kriminalforsorgen
  - Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter (NFC)
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
  - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
 • Børne- og Socialministeriet
  - Socialstyrelsen ved VISO
 • Udenrigsministeriet

Læs mere om, hvordan lokale, regionale og nationale aktører understøtter forebyggelsesindsatsen (nyt vindue)

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, PET, Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter (NFC), og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) understøtter indsatsen i landets kommuner og politikredse samt i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Myndigheder-i-forebyggelsesindsatsen.png

Sidst opdateret 07.10.2019
Midtvejsevaluering

Oxford Research A/S har udarbejdet en midtvejsevaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme under satspuljeaftalen for 2015. Evalueringen omfatter 13 af aftalens 19 initiativer.

Hent Evaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme