Hvem kan tage en igu?

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes, kan begynde på en igu.

Det er en betingelse, at udlændingen har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end ti år.

Nogle af de udlændinge, der bliver ansat i et igu-forløb, vil ved begyndelsen af forløbet være under integrationsprogrammet og i gang med danskundervisning og andre aktiviteter. Andre vil have afsluttet integrationsprogrammet.

Der stilles ingen sproglige krav til en udlænding, der ansættes i et igu-forløb, men udlændingens danskkompetencer vil have betydning for krav til undervisningsforløbets indhold og hvilke uddannelser, udlændingen kan følge i undervisningsforløbet.

Det er virksomheden, der er ansvarlig for, at udlændingen opfylder betingelserne for ordningen. Udlændingen har ansvaret for at dokumentere, at vedkommende tilhører målgruppen.

Flygtninge kan dokumentere tilhørsforholdet til målgruppen ved at fremvise følgende:

Brev fra Udlændingestyrelsen om meddelelse af opholdstilladelse

Hent eksempel på opholdstilladelse (pdf)

Opholdskort

Hent eksempel på opholdskort (pdf)

Udskrift af CPR-register (bopælsattest)

Familiesammenførte til flygtninge kan dokumentere tilhørsforholdet til målgruppen ved at fremvise følgende:

  • Brev fra Udlændingestyrelsen om meddelelse af opholdstilladelse som familiesammenført
  • Brev fra Udlændingestyrelsen om meddelelse af opholdstilladelse til den flygtning, som udlændingen er familiesammenført til - Se hvordan en opholdstilladelse ser ud.
  • Opholdskort - se eksempel her.
  • Udskrift af CPR-register (Bopælsattest)

Bemærk at kommunen kan lave et opslag i Udlændinge Informations Portalen (UIP), hvis der er behov for at afklare om en udlænding tilhører målgruppen for igu. Alle kommuner har adgang til UIP, som kan tilgås via nyidanmark.dk (nyt vindue).

En udlænding i ordinær beskæftigelse på en virksomhed kan ikke i forlængelse heraf deltage i et igu-forløb på den samme virksomhed, medmindre det ordinære ansættelsesforløb er ophørt for 3 måneder siden eller mere.  Det er dermed hensigten, at udlændinge i ordinær beskæftigelse ikke overgår til integrationsgrunduddannelse på den samme virksomhed.

Sidst opdateret 28.04.2021