Generelt om igu

Igu'en (integrationsgrunduddannelsen) skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Igu'en skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

Læs mere om, hvem der kan tage en igu

Igu'en er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked. igu'en varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Læs mere om, hvad et igu-forløb indeholder

Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse (egu).

Læs mere om, hvordan et igu-forløb aftales

Læs mere om godtgørelse, løn og arbejdsvilkår under igu-forløbet

Virksomheder med spørgsmål til igu kan henvende sig til Jobservice Danmark på 72 200 350.

Jobservice Danmark udgør én indgang til beskæftigelsessystemet for virksomheder og kan bl.a. svare på spørgsmål om, hvordan virksomheder kan komme i gang med igu, og hvordan forløbet kan sammensættes.

FAQ om igu

Der er udarbejdet en liste over de mest almindelige spørgsmål, der stilles om igu'en.

Se FAQ om igu (pdf)

Integrationsviden.dk

Vidensportalen integrationsviden.dk er din indgang til et samlet overblik over eksisterende viden på integrationsområdet. Her kan du blandt andet finde en folder om igu'en på dansk, engelsk, arabisk, somali, farsi og tigrinsk.

Hent informationsfolder

På integrationsviden.dk kan du også se en film om igu'en.

Se film om igu

Filmen findes også på engelsk, arabisk, somali, farsi og tigrinsk.

På integrationsviden kan du også se case-film om forskellige virksomheders erfaringer med igu'en og finde case-historier og få andre virksomheders erfaringer og gode råd, praktisk information om ordningen mv.

Se case-film om virksomheders erfaring

Se case-historier

Sidst opdateret 28.04.2021