Integrationsgrunduddannelse (igu)

Igu'en (integrationsgrunduddannelsen) skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte udlændinge.

Generelt om igu

Igu'en (integrationsgrunduddannelsen) skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Bonus ved igu-ansættelse

Som privat virksomhed kan du søge bonus, hvis du har en flygtning eller familiesammenført udlændning ansat i et integrationsgrunduddannelsesforløb (igu).

Særligt til kommunerne

Et igu-forløb kan aftales direkte mellem flygtningen og virksomheden, men kommunerne spiller også en vigtig rolle i udbredelsen af igu'en.

Særligt til uddannelsesudbydere

Her kan du finde informationer om igu, som er særligt relevante for AMU-institutionerne og andre uddannelsesudbydere.

Kost og logi for igu-deltagere

Du kan søge om refusion af udgifter til kost og logi på de AMU-kurser, som ligger mere end 60 km væk fra din igu-praktikants hjemkommune eller praktikstedet.
Sidst opdateret 03.05.2021