Det kommunale Ledernetværk

Er du leder på integrationsområdet? Så er Ledernetværket om integration måske noget for dig.

Styrelsen for International integration og Rekruttering (SIRI) afholder tre årlige regionale møder for ledere indenfor integrationsindsatsen. Møderne holdes i Region Nord, Region Midt, Region Syd, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

På møderne drøftes aktuelle problemstillinger, implementering af ny lovgivning samt god praksis og mulige løsningsmodeller. Der sættes fokus på hele integrationsprocessen – men særligt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og på, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt bliver selvforsørgede. Der lægges desuden stor vægt på at sikre vidensdeling og sparring på tværs af kommunerne. 

Læs mere om Det kommunale ledernetværk

Sidst opdateret 29.09.2020