Særligt til uddannelsesudbydere

Her kan du finde informationer om igu, som er særligt relevante for AMU-institutionerne og andre uddannelsesudbydere.

Økonomi på igu

Når en igu-elev deltager i arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), så foregår det på almindelige vilkår, dog fritaget for deltagerbetaling. Deltagerbetalingen vil blive lagt oven i undervisningstaksten, så uddannelsesinstitutionen fortsat har samme indtægt ved en given aktivitet. Tillægget til deltagerbetaling på max 700 kr. pr. uge indgår ikke i deltagerbetalingen. Det vil sige, at staten dækker det deltagerbetalingsniveau, som ville have været gældende, hvis kurset havde været gennemført på ordinære forhold. Det samme er gældende for FVU, AVU og Hf-enkeltfag.

AMU-aktivitet for igu-ansatte udløser ikke VEU-godtgørelse, da der udbetales skolegodtgørelse under uddannelsesdelen af igu'en.

Tilmelding

Ved tilmelding til AMU, FVU, AVU og HF-enkeltfag skal virksomheden, udlændingen eller kommunen tilmelde sig ved at tage kontakt til den enkelte uddannelsesinstitution. Før opstart på kurset skal uddannelsesinstitutionen modtage en kopi af igu-ansættelseskontrakten. Kontrakten skal fungere som bevis på, at der er tale om et igu-forløb, således at virksomheden eller udlændingen kan blive fritaget for evt. deltagerbetaling, og at der dermed skal udløses takst inkl. deltagerbetaling. Uddannelsesinstitutionen skal selv indberette dette i tilskudssystemet jf. tilskudsinstruksen.

Er der mulighed for tolk?

Der er ikke afsat midler til tolkning i igu'en. Da der ikke er deltagerbetaling på kurserne, er der heller ikke mulighed for at tillægge en merpris til deltagerbetalingen.

Refusion af udgifter til kost og logi

Deltagere i et igu-forløb kan i nogle tilfælde have behov for at modtage undervisning via et AMU-tilbud, som er placeret langt væk fra den hjemkommune, hvor igu-deltageren bor og/eller har sit praktiksted. Det er muligt at få refusion af udgifter til kost og logi de steder i landet, hvor uddannelsesdelen for igu-deltagere er placeret langt væk fra praktikstedet.

Læs mere om refundering af kost og logi

Yderligere oplysninger

Uddannelsesinstitutioner, der har spørgsmål om Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Almen voksenuddannelse (AVU) og HF-enkeltfagsundervisning i relation til igu'en kan skrive til Undervisningsministeriet på .

Sidst opdateret 14.01.2020