Kost og logi for igu-deltagere

Du kan søge om refusion af udgifter til kost og logi på de AMU-kurser, som ligger mere end 60 km væk fra din igu-praktikants hjemkommune eller praktikstedet.

Du kan søge om refusion af udgifter til kost og logi de steder i landet, hvor uddannelsesdelen for igu-deltagere er placeret langt væk fra praktikstedet.

Udgiften til kost og logi vil som altovervejende hovedregel ligge hos AMU-udbyderen eller uddannelsesinstitutionen, som efterfølgende kan få udgiften refunderet. Da det ikke kan udelukkes, at andre som fx virksomheder eller kommuner kan have udlæg til kost og logi for igu-deltagere, har disse parter ligeledes mulighed for at få udgifter til kost og logi refunderet.

Læs mere i vejledning til ansøgning om refusion af udgifter til kost og logi.

Hent ansøgningsskema til refusion af udgifter til kost og logi.

Praktiske oplysninger

Du skal hente og udfylde ansøgningsskemaet og indsende det via SIRI´s ansøgningsportal.

For at ansøge om midler skal du følge denne vejledning:

  • Udfyld ansøgningsskema. Gem derefter filen på din computer.
  • Log på ansøgningsportalen ved hjælp af dit NemId. Hvis du ansøger på vegne af en virksomhed eller en organisation, skal du anvende NemID medarbejdersignatur. Er det første gang, du benytter portalen, skal du oprette en profil ved at udfylde adressefelter mm.
  • Klik derefter på Mit overblik og Opret ny ansøgning. Vælg Refusion kost og logi. Vælg Opret ny ansøgning.
  • Udfyld projekttitel ”Kost og logi”. Klik på Opret og fortsæt.
  • Vedhæft udfyldt ansøgningsskema og ”Aftale om igu” ved at vælge tilføj filer, find filerne og vælg Åbn.
  • Vælg herefter Indsend og Godkend.
  • Du har nu indsendt din ansøgning. Du får et pop-up vindue med det tildelte journalnummer, som du kan downloade. Et kvitteringsbrev vil automatisk være sendt til e-Boks.

Du kan følge med i sagens forløb ved at logge på portalen. Kopier af alle skrivelser fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration til ansøgere sendes også til e-Boks.

OBS. Det er vigtigt, at du opretter én sag for hver enkelt person, som der søges refusion for.

Log på ansøgningsportalen ved hjælp af NemID (nyt vindue)

Den indsendte ansøgning kan forventes behandlet i løbet af 14 dage.

Spørgsmål kan stilles til eller til puljetelefonen på 7214 2207. Telefonen er åben dagligt kl. 9-15.

Sidst opdateret 10.01.2020