Hvordan aftales et igu-forløb?

Et igu-forløb kan aftales direkte mellem udlændingen og virksomheden og dermed som udgangspunkt uden medvirken fra offentlige myndigheder.

En aftale om et igu-forløb kan indgås med såvel en privat som en offentlig virksomhed.

Igu-jobs kan slås op på Jobnet.dk. I jobannoncen på Jobnet skal "igu" indsættes i overskriften, så igu-jobannoncerne nemt kan søges frem, og så det fremgår tydeligt i et søgeresultat over ledige stillinger, at der er tale om et igu-job. Eksempelvis kan arbejdsgivere og jobkonsulenter oprette jobannoncer med titlen: ”igu: xx søges til xx”. Derudover følges blot den normale arbejdsgang for oprettelse af jobannoncer.

I samarbejde med udlændingen skal virksomheden indgå en skriftlig aftale om integrationsgrunduddannelse med en beskrivelse af, hvad det samlede igu-forløb forventes at indeholde. Det skal beskrives, hvilke arbejdsområder og funktioner udlændingen skal beskæftige sig med i praktikstillingen. Der skal desuden udarbejdes en undervisningsplan for skoleundervisningen.

For at sikre det bedst mulige forløb for både udlændingen og virksomheden er det en god idé at bygge videre på de forløb, som udlændingen har gennemgået som led i integrationsprogrammet. Udlændingen kan fx få disse oplysninger fra kommunen i form af den integrationskontrakt, som udlændingen har indgået med kommunen.

Aftale og undervisningsplan

Aftaler om igu-forløb samt undervisningsplaner skal oprettes online i VITAS (virksomhedstilskudsadministrationssystemet). Systemet administrerer i forvejen blandt andet udbetaling af ansættelse med løntilskud. Der skal logges på systemet med NemID.

Se videoen herunder for at få en introduktion til, hvordan igu-aftaler oprettes i VITAS.

Udlændingen og virksomheden skal indgå en aftale, om et igu-forløb før udlændingen begynder på forløbet. Senest en måned efter aftalen er indgået, skal aftalen oprettes i VITAS.

Virksomheden og udlændingen skal også udarbejde en undervisningsplan for skoleundervisningen. Undervisningsplanen skal oprettes i VITAS som en del af aftalen om igu-forløbet. Det skal ske inden udgangen af den første måned af ansættelsen. Hvis det er nødvendigt, kan undervisningsplanen herefter løbende justeres i VITAS.

Gå til VITAS (nyt vindue)

Læs mere om, hvordan du registrerer en aftale om integrationsgrunduddannelse i VITAS

Læs mere om behandling af igu-praktikantens personoplysninger (pdf)

Læs mere om behandling af kontaktpersonens personoplysninger (pdf)

Udarbejdelse af undervisningsplanen vil i praksis ofte ske i samarbejde med relevante uddannelsesudbydere.

Bevis for gennemført igu

Efter gennemførelsen af igu-forløbet skal virksomheden udstede et bevis for dette.

Hent bevis for gennemført igu (Word)

Sidst opdateret 10.01.2020