Generelt om igu

Igu'en (integrationsgrunduddannelsen) skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Igu'en skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

Læs mere om, hvem der kan tage en igu

Igu'en er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked. igu'en varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Læs mere om, hvad et igu-forløb indeholder

Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse (egu).

Læs mere om, hvordan et igu-forløb aftales

Læs mere om godtgørelse, løn og arbejdsvilkår under igu-forløbet

Virksomheder med spørgsmål til igu kan henvende sig til Jobservice Danmark på 72 200 350.

Jobservice Danmark udgør én indgang til beskæftigelsessystemet for virksomheder og kan bl.a. svare på spørgsmål om, hvordan virksomheder kan komme i gang med igu, og hvordan forløbet kan sammensættes.

FAQ om igu

Der er udarbejdet en liste over de mest almindelige spørgsmål, der stilles om igu'en.

Se FAQ om igu (pdf)

Sammen om Integration

Integrationsgrunduddannelsen er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016. Aftalen mundede blandt andet ud i virksomhedspartnerskabet Sammen om Integration. Initiativet administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Sammen om Integration har udarbejdet en film om igu'en:

Sammen om Integrations YouTube-kanal findes filmen også på engelsk, arabisk, somali, farsi og tigrinsk.

Her kan du også se case-film om forskellige virksomheders erfaringer med igu'en.

Gå til Sammen om Integrations YouTube-kanal (nyt vindue)

Sammen om Integrations egen hjemmeside kan du læse mere om initiativet, fx om aktører og samarbejdspartnere, og du kan finde case-historier og få andre virksomheders erfaringer og gode råd, praktisk information om ordningen mv.

Gå til Sammen om Integrations hjemmeside (nyt vindue)

Her ligger blandt andet en folder om igu'en på dansk, engelsk, arabisk, somali, farsi og tigrinsk.

Find folder om igu'en (nyt vindue)

Sidst opdateret 10.01.2020