Bonus ved ordinær beskæftigelse

OBS: Private virksomheder, som ansætter flygtninge eller familiesammenførte udlændinge i ordinær beskæftigelse efter den 30. juni 2019 kan ikke opnå ret til bonus, da ordningen er ophørt med virkning for ansættelsesforhold indgået fra den 1. juli 2019 og frem.

Som privat virksomhed kan du søge bonus, hvis du har en flygtning eller familiesammenført udlænding ansat i ordinær beskæftigelse.

Bonusordningen er et 1-årigt forløb, hvor du kan søge bonus to gange. Første gang efter 6 måneder og anden gang efter 12 måneder.

 • Du kan søge om bonus på 20.000 kr., hvis du ansætter en udlænding, der mindre end 1 år efter ansættelsestidspunktet, har opnået en opholdstilladelse.
 • Du kan søge om bonus på 15.000 kr., hvis du ansætter en udlændinge, der mellem 1 og 2 år efter ansættelsestidspunktet, har opnået en opholdstilladelse.

Hvem kan søge?

Kun private virksomheder kan søge om bonus. Det betyder, at offentlige arbejdsgivere som fx kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, organisationer og lignende, ikke kan søge om bonus, hvis udgifterne bliver dækket med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Inden du søger

Før du søger, er det vigtigt at du er opmærksom på følgende:

 • Kun ansættelsesforhold indgået inden den 30. juni 2019 kan opnå ret til bonus, da ordningen er ophørt med virkning for ansættelsesforhold indgået fra den 1. juli 2019 og frem.
 • Den ordinære beskæftigelse skal være mindst 19 timer om ugen i gennemsnit, over henholdsvis 6 måneder og 12 måneder.
 • Bonusordningen gælder fra ansættelsesdatoen for ordinær beskæftigelse. Bonusordningen gælder ikke støttet beskæftigelse, som fx virksomhedspraktik eller løntilskud.
 • Der kan kun blive udbetalt bonus, hvis din medarbejder er ansat i ordinær beskæftigelse fra den 1. juli 2016 eller senere.
 • Har virksomheden flere ansatte, skal der sendes en ansøgning for hver enkelt ansat.

Sådan søger du

For at søge om bonus, skal du udfylde et af de to nedenstående ansøgningsskemaer. Du skal hente og gemme skemaet på din computer. Derefter skal du log på ansøgningsportalen ved hjælp af virksomhedens NemID, og sende din ansøgning. Har du yderligere spørgsmål til hvordan du søger, se venligst vejledningen nederst på siden.

Inden du sender ansøgningen, skal du udover skemaet vedlægge følgende:

 • Ansættelseskontrakt
 • Dokumentation for støttet beskæftigelse som fx virksomhedspraktik eller løntilskud, hvis din medarbejder har været i dette, inden den ordinære ansættelse.

Skema 1: Bonus til virksomheder, der har en flygtning eller familiesammenført udlænding ordinært ansat (6 måneder)

Skema 2: Bonus til virksomheder, der har en flygtning eller familiesammenført udlænding ordinært ansat (12 måneder)

Bemærk, at den forventede sagsbehandlingstid er én måned.

Log på ansøgningsportalen (nyt vindue)

Vejledning til ansøgningsportalen

 1. Log på ansøgningsportalen ved hjælp af virksomhedens NemID. Er det første gang du benytter portalen, skal du oprette din profil
 2. Vælg Mit overblik og Opret ny ansøgning.
 3. Vælg den Pulje, du ønsker at søge og vælg Opret ny ansøgning.
 4. Udfyld Projekttitel og Datofeltet. Klik på Opret og fortsæt.
 5. Vedhæft Ansøgningsskema, Ansættelseskontrakt og evt. anden dokumentation, ved at vælge Tilføj filer, find filerne og vælg Åbn.
 6. Vælg Indsend og Godkend.
 7. Din ansøgning er nu sendt. Du får et pop-up vindue med det tildelte journalnummer, som du kan downloade. Et kvitteringsbrev vil automatisk blive sendt til e-Boks.

Oplysningerne fra ansøgningen bliver brugt til at vurdere, om virksomheden kan modtage bonus. Ansættelsesforhold og den ansattes opholdsgrundlag kontrolleres i SKATs e-indkomst, Udlændingeinformationsportalen og Det Fælles Datagrundlag.

Log på ansøgningsportalen (nyt vindue)

Yderligere information

Har du spørgsmål til bonusordningen kan du kontakte kontoret for Økonomi og Tilskud på [email protected] eller telefon 72 14 22 07 alle hverdage mellem kl. 9-15.

Sidst opdateret 31.07.2019