DanskForum 2020

DanskForum den 25. juni 2020 om evaluering af danskuddannelsesreformen 2017.

I midten af juni blev de længe ventede rapporter om evalueringen af danskuddannelsesreformen fra 2017 offentliggjort. Disse rapporter var også temaet for det skype-møde i SIRIs såkaldte DanskForum for sprogcenterlederne, som blev afholdt i slutningen af juni. Her kunne sprogcenterlederne høre ministerens budskaber til sektoren på baggrund af rapporterne og høre SIRIs direktør fortælle om deres hovedkonklusioner. Sprogcenterlederne fik også lejlighed til at stille spørgsmål på baggrund af rapporterne og kunne komme med egne bud på årsager og tendenser. Derudover delte nogle sprogcenterledere deres forventninger eller bekymringer for den fremtidige danskuddannelse med de andre deltagere og SIRIs direktør. Generelt blev der udtrykt en stor interesse for den eksisterende og fremtidige forskning.

SIRI afholder allerede årlige seminarer for bl.a. lærere og modultestere, og ud fra samme værdier var formålet for DanskForum at skabe tættere kontakt mellem SIRI og sprogcenterlederne. DanskForum planlægges af SIRI sammen med en referencegruppe, der bestod af 4 sprogcenterledere og en repræsentant fra KL, og det er tredje gang, sektoren mødtes i dette regi. I 2019 afholdtes to møderunder, og det er planen, at der er møder i forummet ca. en gang om året. 

Materiale fra DanskForum

Evaluering af danskuddannelsesreformen 2017

Oplæg fra DanskForum 2020 (PowerPoint)

Sidst opdateret 30.06.2020