Biblioteket for danskuddannelserne

Her kan du finde publikationer og informationsbreve.

Publikationer

Her kan du finde publikationer med forskellige vinkler på danskuddannelsen, fx hvordan man inkluderer emner som arbejde, uddannelse, hverdagsliv og aktivt medborgerskab i undervisningen.

Informationsbreve

Her kan du finde informationsbreve fra perioden 2003-2011 om diverse ændringer på lovområdet danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
Sidst opdateret 13.12.2019