Fakta om danskprøver

Her kan du finde generelle oplysninger om danskprøverne, herunder datoer for afholdelse og gebyrer.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Tilmeldingsfristen ligger cirka ti uger før prøverne.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne giver kompetence i dansk sprog, så udlændingen kan klare kravene til dansk i det danske samfund, fx de krav, som stilles for, at man kan få et job eller blive optaget på en uddannelse, samt for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab (indfødsret).

Danskprøverne afholdes hos prøveafholdende udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge.

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Hent pjecen Vejledning om legitimation (pdf)

Prøvetermin november-december 2020

Skriftlige prøver

Studieprøven 16. november 2020
Prøve i Dansk 3 17. november 2020
Prøve i Dansk 2 18. november 2020
Prøve i Dansk 1 19. november 2020

Mundtlig del af prøveterminen 7.-18. december 2020

(Eventuelle aftenprøver, dvs. prøver efter kl. 16, kan placeres den 9., 10.,14. eller 15. december 2020)

Tilmeldingsfrist hos prøveafholder er den 7. september 2020

Medborgerskabsprøven og
Indfødsretsprøven af 2015
25. november 2020
Tilmeldingsfrist 21. oktober 2020

Gebyrer for 2020, selvstuderende

Prøve i Dansk 1, 2 og 3 1.389 kr.
Studieprøven, mundtlig del
Studieprøven, skriftlig del
833 kr.
833 kr.


Model-Danskuddannelser.png

Hent modellen som pdf (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til danskprøverne, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på [email protected]

Sidst opdateret 06.08.2020