Eksempler på tidligere afholdte prøver

Her kan du finde eksempler på materiale fra tidligere afholdte danskprøver.

Prøve i Dansk 1

Prøve i Dansk 1 består af en skriftlig del og en mundtlig del.

Skriftlig del

Læseforståelse 1: Tekst- og opgavehæfte (pdf)
Består af tre delopgaver (intensiv læsning)

Læseforståelse 2: Tekst- og opgavehæfte (pdf)
Består af to delopgaver (hurtiglæsning)

Skriftlig fremstilling (pdf)
Består af tre delopgaver: Udfyldning af skema, skrivning af en e-mail og et opslag

Censor- og eksaminatorhæfte skriftlig del (pdf)
Heri findes bl.a. opgavesvarene

Mundtlig del

Mundtlig kommunikation (pdf)
Består af en forberedt monolog og en samtale med en anden prøvedeltager ud fra et billedforlæg

Censor- og eksaminatorhæfte mundtlig del (pdf)

Prøve i Dansk 2

Prøve i Dansk 2 består af en skriftlig del og en mundtlig del.

Skriftlig del

Læseforståelse 1: Tekst- og opgavehæfte (pdf)
Består af to delopgaver

Læseforståelse 1: Teksthæfte (pdf)
Består af en delopgave

Læseforståelse 2: Tekst- og opgavehæfte (pdf)
Består af tre delopgaver

Skriftlig fremstilling (pdf)
Består af to delprøver: skrivning af et formelt brev og en e-mail

Censor- og eksaminatorhæfte skriftlig del (pdf)

Mundtlig del

Mundtlig kommunikation (pdf)
Består af en forberedt monolog, et interview med eksaminator og en samtale med anden prøvedeltager ud fra et billedforlæg

Censor- og eksaminatorhæfte mundtlig del (pdf)

Prøve i Dansk 3

Prøve i Dansk 3 består af en skriftlig del og en mundtlig del.

Skriftlig del

Læseforståelse 1: Et autentisk hæfte (pdf)
Består af en delprøve (hurtiglæsning)

Læseforståelse 1: Opgavehæfte (pdf)

Læseforståelse 2: Teksthæfte (pdf)
Består af to delprøver (intensiv læsning)

Læseforståelse 2: Opgavehæfte (pdf)

Skriftlig fremstilling (pdf)
Består af to delprøver: skrivning af en e-mail og om et emne.

Censor- og eksaminatorhæfte skriftlig del (pdf)
Heri findes bl.a. opgavesvarene

Mundtlig del

Mundtlig kommunikation (pdf)
Består af en forberedt monolog, opfølgende interviewspørgsmål og en samtale med en anden prøvedeltager ud fra et billedforlæg

Censor- og eksaminatorhæfte mundtlig del (pdf)

Studieprøven

Studieprøven består af en skriftlig del og en mundtlig del.

Skriftlig del

Læseforståelse 1: Et autentisk hæfte (pdf)
Består af en delprøve (hurtiglæsning)

Læseforståelse 1: Opgavehæfte (pdf)

Læseforståelse 2: Teksthæfte (pdf)
Består af to delprøver (intensiv læsning)

Læseforståelse 2: Opgavehæfte (pdf)

Skriftlig fremstilling (pdf)
Består af en delprøve: Skrivning om et emne.

Censor- og eksaminatorhæfte skriftlig del (pdf)
Heri findes bl.a. opgavesvarene

Mundtlig del

Mundtlig kommunikation (pdf)
Består af en forberedt monolog og et opfølgende interview med eksaminator

Censor- og eksaminatorhæfte mundtlig del (pdf)

Sidst opdateret 05.01.2021