Danskprøve A1 og Danskprøve A2 for ægtefællesammenførte

Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er mundtlige danskprøver til ægtefællesammenførte udlændinge.

Ægtefællesammenførte udlændinge skal som udgangspunkt bestå en mundtlig danskprøve på niveauet A1 (Danskprøve A1) senest seks måneder efter at have fået opholdstilladelse og have tilmeldt sig folkeregistret for fortsat at kunne have ophold i Danmark og få adgang til nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse med 20.400 kr. (2019-niveau).

Se eksempel på Danskprøve A1 (nyt vindue)

Derudover skal ægtefællesammenførte udlændinge som udgangspunkt bestå en mundtlig danskprøve på niveauet A2 (Danskprøve A2) senest 9 måneder efter at have fået opholdstilladelse som ægtefællesammenført og have tilmeldt sig folkeregistret for fortsat at kunne have ophold i Danmark og få adgang til nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse med yderligere 10.200 kr. (2019-niveau).

Se eksempel på Danskprøve A2 (nyt vindue)

For begge prøver gælder, at fristen udvides med tre måneder, hvis man aflægger prøven inden for fristen, men ikke består prøven.

Man kan også opfylde kravet om bestået Danskprøve A1 eller Danskprøve A2 ved at have bestået en række andre prøver. En liste over disse prøver kan findes i hhv. bilag 1 og bilag 2 til Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge.

Se liste over prøver, som opfylder kravet om bestået Danskprøve A1 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Se liste over prøver, som opfylder kravet om bestået Danskprøve A2 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Se Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs mere om prøvernes indhold, tilmelding, tidsfrister mv. i informationspakken om Danskprøve A1 og A2 (pdf) (nyt vindue)

Generelt om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er mundtlige sprogprøver og forudsætter således ikke skriftlige kompetencer. Danskprøve A1 og Danskprøve A2 omfatter hver 30 spørgsmål, og man skal besvare mindst 21 spørgsmål korrekt for at bestå prøven.

Prøverne bliver gennemført ved hjælp af en computer, men man skal ikke selv betjene computeren eller bruge mus eller tastatur. Under prøven sidder man foran en computer med høretelefoner på, mens computeren afspiller spørgsmålene.

Prøverne kan aflægges på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup eller på Sprogcenter Vejle. Prøverne bliver afholdt løbende året rundt.

På niveau A1 kan man forstå og anvende velkendte dagligdagsudtryk og meget elementære udtryk. Man kan præsentere sig selv og andre og kan stille og besvare spørgsmål om personlige forhold, som for eksempel hvor man bor, om personer, man kender, og om ting, man er i besiddelse af. Man kan indgå i en yderst enkel samtale, hvor taletempoet er langsomt, og udtalen er tydelig.

A2-niveauet er noget højere end A1-niveuaet. På niveau A2 kan man indgå i en forholdsvis ukompliceret samtale og forstå basale informationer om konkrete og almindelige hverdagsforhold. Det kan for eksempel være meget basale informationer om personlige og familiære forhold og indkøb.

For yderligere vejledning, kontakt 

Danskuddannelse

En ægtefællesammenført udlænding har ret til gratis danskuddannelse i op til fem år.

Det er kommunen, der har ansvaret for at tilbyde danskuddannelse, og man skal derfor henvende sig til sin bopælskommune for at få nærmere information om uddannelsestilbuddet.

Læs mere om danskuddannelse

Reglerne for ægtefællesammenføring

Læs mere om reglerne for ægtefællesammenføring på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 01.07.2020