Love og regler

Her kan du finde love og regler om danskundervisning og prøver for udlændinge.

Danskundervisning

Bekendtgørelse nr 655 af 14/04/2021 om restriktioner for lokaler samt krav om mundbind m.v. i borgerservicecentre og institutioner, der udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (LBK nr. 2018 af 11/12/2020)

Bekendtgørelse nr. 1089 af 26. Juni 2020 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (VEJ nr. 9621 af 11/09/2020)

Bekendtgørelse nr. 1412 af 28. september 2020 om modultestning på danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Orienteringsskrivelse om lov nr. 705 af 8. juni 2017 om ændring af danskuddannelsesloven og integrationsloven

Orienteringsskrivelse om ændringer af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. med ikrafttræden den 1. januar 2018 (klippekort samt ændring af adgang til forlængelse af uddannelsesperiode og klippekort for S-kursister)

Hent vejledning til kommunernes tilsyn med danskuddannelserne (2020) (pdf)

Hent indberetningsskabelon (2020) (Word)

Prøver

Bekendtgørelse BEK nr 617 af 27. Maj 2018 om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (BEK nr. 88 af 24/01/2021)

Bekendtgørelse om indfødsretsprøven af 2015 (BEK nr. 282 af 14/03/2016)

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven (BEK nr. 283 af 14/03/2016)

Bekendtgørelse om indvandringsprøven (BEK nr. 181 af 26/02/2013)

Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge (BEK nr. 902 af 06/06/2020)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) (BEK nr. 114 af 03/02/2015)

Lovforslag i høring

Udkast til lovforslag, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige på Høringsportalen.dk.

Se alle høringer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (nyt vindue)

Sidst opdateret 21.04.2021