Love og regler

Her kan du finde love og regler om danskundervisning og prøver for udlændinge.

Danskuddannelse

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (LBK nr. 901 af 19/082019)

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (BEK nr. 1223 af 22/11/2019)

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (VEJ nr. 9527 af 28/06/2018)

Orienteringsskrivelse om lov nr. 705 af 8. juni 2017 om ændring af danskuddannelsesloven og integrationsloven

Orienteringsskrivelse om ændringer af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. med ikrafttræden den 1. januar 2018 (klippekort samt ændring af adgang til forlængelse af uddannelsesperiode og klippekort for S-kursister)

Vejledning til kommunernes tilsyn

Indberetningsskabelon til kommunernes tilsyn

Prøver

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (BEK nr. 150 af 27/02/2018)

Bekendtgørelse om indfødsretsprøven af 2015 (BEK nr. 282 af 14/03/2016)

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven (BEK nr. 283 af 14/03/2016)

Bekendtgørelse om indvandringsprøven (BEK nr. 181 af 26/02/2013)

Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge (BEK nr. 180 af 26/02/2013)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) (BEK nr. 114 af 03/02/2015)

Lovforslag i høring

Udkast til lovforslag, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige på Høringsportalen.dk.

Se alle høringer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (nyt vindue)

Sidst opdateret 08.01.2020