Information om COVID-19 på danskuddannelserne

Information om ændringer i forbindelse med dansk- og vidensprøverne, bekendtgørelser samt breve udsendt til sprogcentre m.fl. om COVID-19-relaterede tiltag på danskuddannelserne.

Information om udbrudshåndtering i Københavnsområdet og Odense Kommune

Sundhedsmyndighederne har mandag den 7. september 2020 foretaget en ny samlet vurdering af COVID-19 smittesituationen med særligt fokus på visse kommuner i Københavnsområdet og Odense Kommune.

Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse (pdf)

På baggrund af vurderingen har sundhedsmyndighederne iværksat en række ekstraordinære midlertidige tiltag i 18 kommuner i Københavnsområdet samt i Odense Kommune frem til foreløbigt den 22. september 2020. 

Hvilke arrangementer på sprogcentrene berøres af de ekstraordinære midlertidige tiltag?

Det følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, at grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser, herunder sprogcentre, aflyser arrangementer, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder både sociale arrangementer, som skolen/institutionen holder på og uden for skolens/institutionens matrikel.  Sprogcentre vil fortsat kunne afholde arrangementer med et fagligt eller administrativt formål. Det kan fx være bestyrelsesmøder, samtaler mellem skoleleder/lærer og kursist m.v.

Sundhedsmyndighederne opfordrer samtidig til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs i de respektive kommuner. Derudover skal alle skolens/institutionens aktiviteter fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger, der løbende kan blive opdateret – herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

Vedr. tilbud om danskuddannelse på landets sprogcentre

Sprogcentrene er fortsat omfattet af bekendtgørelse nr. 1103 af 29. juni 2020 om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19).

Bekendtgørelse nr. 1103 af 29. juni 2020 om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

Bekendtgørelser

BEK nr 684 af 24/05/2020: Bekendtgørelse om forsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Følgebrev til bekendtgørelse 684 (pdf)

Sidst opdateret 14.09.2020