Information om COVID-19 på danskuddannelserne

Information om ændringer i forbindelse med dansk- og vidensprøverne, bekendtgørelser samt breve udsendt til sprogcentre m.fl. om COVID-19-relaterede tiltag på danskuddannelserne.

Lukning og genåbning 2021

BEK nr. 398 af 10/03/2021: Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelsen i forbindelse med håndtering af Covid-19

Orienteringskrivelse af 15. marts 2021: Vedr. regeringens beslutning om hel eller delvis genåbning af uddannelsesinstitutioner (pdf)

BEK nr. 479 af 20/03/2021: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for udbydere af danskuddannelse i forbindelse med håndtering af Covid-19

Særlige regler vedr. tilbud om danskuddannelse

BEK nr 273 af 24/02/2021: Bekendtgørelse om forsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19)

Regler om mundbind

BEK nr 655 af 14/04/2021Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler samt krav om mundbind m.v. i borgerservicecentre og institutioner, der udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Regler om forpligtelser ved genåbning

BEK nr 1103 af 29/06/2020: Bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19)

Ændringsbekendtgørelse nr 1877 af 09/12/2020: Forlængelse af reglerne.

Breve

Informationsbrev af 4. november 2020 om ændrede retningslinjer i forbindelse med den praktiske afholdelse af dansk- og vidensprøver vinter 2020 (pdf)

Epidemikommissionen

Læs Epidemikommissions indstillinger

Sidst opdateret 21.04.2021