Information om COVID-19 på danskuddannelserne

Information om SIRIs hotline, ændringer i forbindelse med dansk- og vidensprøverne, bekendtgørelser samt breve udsendt til sprogcentre m.fl. om COVID-19-relaterede tiltag på danskuddannelserne.

Hotline

SIRI har oprettet en hotline, hvor Styrelsen vil forsøge at svare på de spørgsmål, som jobcentre og sprogskoler måtte ringe ind med i den forbindelse.

Det kan fx være spørgsmål om opfølgningen på integrationsindsatsen, herunder hvilke tilbud om beskæftigelse og danskuddannelse, der kan fortsætte, om udbetaling af ydelser, eller om hvad der sker, hvis en borger omfattet af integrationsindsatsen bliver ledig eller sygemeldt.

Hotlinen har nummer 70 80 60 68 og er åben mandag til torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-12.

Breve

Breve særligt vedrørende prøveafholdelsen

Informationsbrev af 7. april 2020 om udskydelse af danskprøverne (pdf)

Informationsbrev af 15.april 2020 om nye prøvedatoer mv. for danskprøverne (pdf)

Informationsbrev af 23.april 2020 om ændrede frister mv. i forbindelse med danskprøverne (pdf)

Informationsbrev af 14. maj 2020 om ændrede retningslinjer for den praktiske afholdelse af dansk- og vidensprøver (pdf)

Breve særligt vedrørende modultest

Vurderingsskema til brug for skriftlig vurdering af dansksprogligt niveau (pdf)

Andre breve

Brev fra SIRI til job- og sprogcentre vedrørende SIRIs hotline (pdf)

Følgebrev til bekendtgørelse 684 (pdf)

Nyheder fra UIM

COVID-19: SIRI opretter hotline til jobcentre og sprogskoler

COVID-19: Regeringen giver hjælpende hånd til trængte sprogcentre

COVID-19: Konsekvenser for afholdelse af sprogprøver, indvandringsprøven, Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

COVID-19: Afviklingen af sprogprøver på danskuddannelserne udskydes

COVID-19: Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes den 3. juni

Bekendtgørelser

BEK nr 684 af 24/05/2020: Bekendtgørelse om forsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Sidst opdateret 27.05.2020