Information om COVID-19 på danskuddannelserne

Information om ændringer i forbindelse med dansk- og vidensprøverne, bekendtgørelser samt breve udsendt til sprogcentre m.fl. om COVID-19-relaterede tiltag på danskuddannelserne.

Nedlukning vinter 2020/2021

BEK nr 2053 af 18/12/2020: Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Covid-19.

Ændringsbekendtgørelse nr 2300 af 30/12/2020: Bl.a. forlængelse af perioden for nedlukning.

Særlige regler vedr. tilbud om danskuddannelse


BEK nr 684 af 24/05/2020: Bekendtgørelse om forsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19)

Følgebrev til bekendtgørelse 684 (pdf)

Ændringsbekendtgørelse nr 2051 af 18/12/2020: Bl.a. genindførelse af mulighed for administrativt modulskift i en periode.

 

Ændringsbekendtgørelse nr 2180 af 22/12/2020: Præcisering af reglerne om administrativt modulskift.

Regler om mundbind


BEK nr 1534 af 28/10/2020: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af Covid

Ændringsbekendtgørelse nr 1610 af 12/11/2020: Bl.a. udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Ændringsbekendtgørelse nr 1899 af 09/12/2020: Forlængelse af reglerne.

Regler om forpligtelser ved genåbning


BEK nr 1103 af 29/06/2020: Bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19)

Ændringsbekendtgørelse nr 1877 af 09/12/2020: Forlængelse af reglerne.


Breve


Informationsbrev af 4. november 2020 om ændrede retningslinjer i forbindelse med den praktiske afholdelse af dansk- og vidensprøver vinter 2020 (pdf)

Sidst opdateret 07.01.2021