Visitation og indplacering

Udlændinge, der skal deltage i danskuddannelse, skal visiteres på et sprogcenter for at blive indplaceret på en danskuddannelse og et modul.

Det statslige tilsyn

SIRI gennemfører tilsyn med visitation og indplacering på danskuddannelse.

Dialogmøder og seminarer

SIRI afholder løbende dialogmøder og seminarer om visitation og indplacering.

Vejledning og visitationsopgaver

Her kan du finde SIRIs vejledning til visitation og indplacering samt visitationsmateriale.
Sidst opdateret 31.08.2020