Online danskundervisning

Her kan du finde en række online-ressourcer til danskundervisning for begyndere og let øvede.

Der er forskellige muligheder for at lære dansk online for både begyndere og lettere øvede. Her er en liste over forskellige online-tilbud, som er udviklet af forskellige instanser. Tilbuddene er ikke understøttet af lærere.

Lexin Billedtema

Lexin Billedtema er et flersproget interaktivt lyd- og billedordbogsmateriale. Sproget bliver formidlet visuelt og egner sig godt til børn og voksne, der ikke behersker det latinske alfabet og som lærer dansk på begynderniveau. Ved at trykke på forskellige billeder får man dem læst op på dansk og kan samtidigt se oversættelsen på et andet sprog (fx sit modersmål). Lexin Billedtema er delt op i 31 emner, der omhandler hverdagslivet og kan bidrage til at opbygge et elementært ordforråd.

Gå til Lexin Billedtema

Dansk Her og Nu

Dansk Her og Nu består af to moduler, hvoraf det første indeholder 12 lektioner á 5 øvelser med forskellig fokus på lytte- og læsekompetencer, samt grammatisk og kulturel viden. Mundtlige kompetencer som fx udtale mv. er ikke fokusområde. Det andet modul er brancherettet (til håndværkere og SOSU-hjælpere), men er endnu ikke færdigudviklet. Dansk Her og Nu er på dansk, men brugeren har adgang til ordlister, hvoraf alle er på engelsk og nogle på polsk eller tysk. Hjemmesiden kan bruges som supplement i danskundervisningen, hvor læreren forklarer eller sætter øvelserne i en meningsfyldt kontekst for kursisterne. Dansk Her og Nu egner sig til begyndere og let øvede. Siden opdateres ikke længere.

Gå til Dansk Her og Nu

Online Dansk

Online Dansk er udviklet for brugere, der vil lære dansk inden de ankommer til Danmark eller ved siden af deres arbejde eller praktik i Danmark. Hjemmesiden er udelukkende på dansk men egner sig til selvstudium, dog ikke for den helt nye learner. For nogen vil der være behov for instruktioner af en lærer. Bemærk, at de Flash-filer, der ligger på hjemmesiden, ikke kan benyttes, da Flash er udfaset. Det er desuden ikke længere muligt at logge ind på siden.

Gå til Online Dansk

Learn Oasis

Learn Oasis kan bruges til selvstudium, når man begynder at lære dansk og i forvejen har et højt engelskniveau. Læringsmaterialet består af undervisningsvideoer og korte interaktive opgaver. Brugeren stifter bekendtskab med den danske grammatik og udtale. Undervisningen er opdelt i tre niveauer, hvoraf kun det første (”Entry Level Danish”) er gratis, det andet (”Learn Oasis Danish”) koster et fast gebyr (10 £) om måneden, og det sidste niveau (”Danish Pro”) er endnu ikke tilgængeligt.

Gå til Learn Oasis

Dansk på arbejde

Dansk på arbejde er udviklet til at indgå i danskundervisningen og egner sig kun i mindre grad til selvstudium. Hjemmesiden er mest attraktiv for kursister, der vil lære dansk inden eller ved siden af deres arbejde eller praktik i Danmark. Der findes en vejledning til underviseren.

Gå til Dansk på arbejde

Vort fælles sprog

Vort fælles sprog er en kontrastiv grammatik, som sammenligner den danske grammatik med andre sprog. Den kan derfor nemt tilpasses til brugerens individuelle læringsproces og kan desuden inddrages i undervisningen.

Gå til Vort fælles sprog

Duolingo

Duolingo er en online-undervisningsressource, som både findes som en hjemmeside og en app. Den tilbyder gratis undervisning på begynder- og mellemtrin via individuelle læringsopgaver og er velegnet til selvstuderede, der gerne vil lære dansk og har gode engelskkundskaber. Duolingo er delt op i fem sprog-niveauer, der indeholder et varierende antal emner, hvori gloser af stigende sværhedsgrader bliver introduceret og testet. Brugeren øver sig ikke i mundtlighed. Duolingo anvender gamification som en del af konceptet, og man får fx først adgang til nye sprogniveauer efter at have bestået forskellige test.

Gå til Duolingo

Sidst opdateret 09.07.2021