Kommunernes tilsyn

Det kommunale tilsyn er en række aktiviteter, kommunerne laver med henblik på at sikre at kontrollere sprogcentrene og sikre, at lovgivningen overholdes.

Tilsynet beskrives i bekendtgørelse om dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og vejledningen dertil.

Tilsynet skal føres løbende, men hvert andet år skal kommunerne indsende en tilsynsrapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri), hvor de beskriver deres tilsyn med sprogcenteret. 

Vejledning og indberetningsskabelon

For at hjælpe kommunerne bedst muligt med at lave et godt tilsyn, har Styrelsen lavet en vejledning og en indberetningsskabelon.

Det er selve indberetningsskabelonen, som kommunerne skal bruge og udfylde som tilsynsrapport.

Vejledningen handler om, hvordan et tilsyn kan føres løbende for at sikre bedst mulig kvalitet i danskuddannelserne. Den beskriver desuden de enkelte områder, der skal indberettes, og som fremgår af indberetningsskabelonen.

Vejledning og indberetningsskabelon kan downloades i højre side.

 

Sidst opdateret 20.06.2019