Virksomheder: Undervisningssted på virksomheden

Der er gode gevinster ved at gennemføre undervisningen på virksomheden.

Ved undervisning på virksomhederne har underviserne lettere ved at finde relevante eksempler til brug i undervisningen. Fx ved at gennemgå opslagstavler for undervisningsrelevant indhold når man måske tilfældigt møder virksomhedsrepræsentanter. For kursisterne er det også lettere at gå på kursus på virksomheden, fordi de så ikke behøver at klæde om til undervisningen eller at tage hjem forud for kurset. Når undervisningen foregår på virksomheden, har virksomhed, underviser og kursister desuden en fælles referenceramme for forløbet, hvilket kan være en stor fordel.

I løbet af undervisningen kan underviseren gennemføre korte ”ekskursioner” til produktionsområdet for at knytte undervisningen tæt til praksis.

Undervisning på arbejdspladsen kan desuden være med til at forpligte både kursisten og virksomheden lidt mere på fremmøde og engagement i kursets gennemførelse – nærheden til virksomhedens kerneaktiviteter skaber en tættere forbindelse mellem kurset og arbejdslivet.

Fra virksomhedens side er det god praksis at forsøge at skabe undervisningslignende forhold med bl.a. tavlemuligheder og fleksibel bordopstilling, så underviseren kan skabe forskellige undervisningsorganiseringer undervejs i forløbet. Det er desuden god praksis at byde kursisterne og underviseren velkommen med lidt forplejning, hvis det er muligt – og at sørge for at kursisterne ikke hentes ud af undervisningen pga. travlhed, at lokalet ikke bruges til gennemgang etc.

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation