Virksomheder: Sprogbehov

Det er god praksis at en del af danskundervisningen bygger på de sprogbehov som de enkelte medarbejdere har i deres funktioner på arbejdspladsen.

Det er medarbejderne på virksomheden der ved hvor det brænder på sprogligt.

Det kan samtidig anbefales at underviseren snakker med en samarbejdspartner på virksomheden om hvad den enkelte udenlandske medarbejder på grundkurset skal kunne læse, forstå, skrive og tale om for at kunne klare sine arbejdsfunktioner. Virksomheden har en stor rolle i forhold til at prioritere at underviseren får muligheder for at gennemføre sprogbehovsanalyser i samarbejde med virksomhedens ansatte.

Det er afgørende at underviseren får adgang på virksomheden for at lave:

  • Sprogbehovsafdækning før kursusstart
  • Løbende sprogbehovsindsamling.

Aftaler om besøg på virksomheden før kursusstart

Det anbefales at virksomheden ved opstart af kurset forbereder de relevante medarbejdere på at danskunderviseren kommer på besøg før kursusstart. Det er vigtigt at medarbejdere på alle niveauer er orienterede om kurset og formålet med kurset, eftersom det giver en god effekt i forhold til samarbejde at alle på virksomheden ved at der bliver gjort noget særligt for at opkvalificere udenlandske kolleger i dansk sprog og arbejdspladskultur – og at de er klar over at de udenlandske kolleger selv gør en indsats for sprogligt at blive bedre.

Der er behov for klare aftaler om hvor, hvornår og hvordan sprogbehovsanalyserne skal forløbe:

  • Hvem orienterer medarbejderne?
  • Hvem laver aftaler om hvor, hvornår og hvordan?
  • Hvem sørger for udveksling af kontaktdata?

Skagerrak Fiskefabrik, AOF Hjørring Daghøjskole

”Inden kursets opstart har sprogcenteret besøgt virksomheden for at få indblik i hvilke sprogkompetencer der mere præcist efterspørges af medarbejderne.

Underviseren blev eksempelvis bekendt med relevante kommandoer og ordrer der bliver givet ved de enkelte maskiner. Underviseren fik en guidet tur på de to fabrikker, hvor der blev taget en række billeder af de relevante maskiner og arbejdssituationer. ”

Aftaler om løbende sprogbehovsindsamling

Der vil være behov for at underviseren løbende får mulighed for at indsamle det arbejdssprog der er kernen danskundervisningen. Det er vigtigt at både de udenlandske medarbejdere, deres danske kolleger og ledelsen kan sætte fokus på aktuelle behov undervejs i forløbet. Det kan være en ny arbejdsseddel der skal udfyldes, eller en instruks der ikke er forstået. Danskundervisningen bliver på den måde meget målrettet, motiverende og konkret anvendelig i forhold til de faktiske arbejdssammenhænge.

Der er behov for at have medarbejdere på virksomheden der har til opgave at:

  • kommunikere med dansklæreren om nye sprogbehov
  • aftale hvornår, hvor og hvordan kommunikationen foregår.

Ålholmskolen, rengøring, Sprogcenter Nordsjælland

”Underviser mødes regelmæssigt med servicelederne, så de kender hinanden godt. Det er almindeligt at servicelederne kommer forbi undervisningslokalet med et ønske om at få et sprogligt problem fra en arbejdssituation på dagsordenen i danskundervisningen. ”

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation