Virksomheder og jobcentre: Overordnede mål

Når undervisningen skal etableres, er der gode erfaringer med at virksomhederne i tæt samarbejde med kursusudbyderne opstiller overordnede mål for undervisningsforløbet.

Det er god praksis når målene er:

  • Konkrete og funktionsrettede
  • Handlingsforankrede til virksomhedens sprog- og vidensbehov.

Eksempel på overordnede mål som er udarbejdet i et tæt samspil mellem virksomhed og kursusudbyder, og som danner et godt afsæt for undervisers efterfølgende sprogbehovsanalyser på virksomheden:

Skagerrak Fiskefabrik, AOF Hjørring Daghøjskole

Mål og succeskriterier for grundkursus:

Det overordnede mål med kurset er at de 6 deltagere opnår et danskfagligt niveau der gør dem i stand til fortsat at være i beskæftigelse på virksomheden samt opnå et højere niveau af almendanske kompetencer på og uden for arbejdspladsen.

Delmålene vil blive opstillet efter afdækningen af deltagernes dansksproglige kompetencer set fra deltagerne selv samt fra virksomheden.

Ud fra den indledende samtale med personalechefen kan forventes følgende eksempler på delmål/succeskriterier:

  • Øget kendskab til fagtermer
  • Øget forståelse af arbejdsinstruktioner – rotationsordning i produktionen m.m.
  • Øget forståelse af kollektive beskeder
  • Øget kendskab til sikkerhed (manualer til maskiner, skiltning m.m.)
  • Udfyldelse af diverse arbejdsrelaterede skemaer (feriesedler, feriefridag m.m.)
  • Generelt højnet niveau af almendanske kompetencer på og uden for arbejdspladsen.

De overordnede mål i eksemplet er konkrete i den forstand at de områder hvor medarbejderne skal kunne begå sig mundtligt og skriftligt på arbejdspladsen, er udpeget.

På baggrund af disse mål kan underviser besøge virksomheden med en viden om hvad der skal observeres og indsamles af viden og sprogbrug samt materialer til brug i undervisningen, fx feriesedler, lønsedler.

Sidst opdateret 17.02.2016
Navigation