Virksomheder: Forventningsafstemning med kolleger

Kolleger til den udenlandske arbejdskraft som er på et grundkursus i arbejdsmarkedsdansk, kan i nogle tilfælde have urealistiske forventninger om hvilket sprogligt kompetenceniveau kursisterne kan nå i løbet af 70 timer.

Det kan derfor være nyttigt at virksomheden sørger for at orientere og forventningsafstemme danske kolleger, så de ved hvad det er for en type sprog der bliver undervist i på kurset, og hvad kursisterne forventes at kunne nå rent sprogligt i løbet af de timer der er til rådighed.

Afstemning af forventninger kan blandt andet være i forhold til at kursusforløbet fokuserer på arbejdspladsdansk og ikke på alment dansk, eller at målet med kurset ikke er at kursisterne lære at skrive dansk, men primært at kommunikere mundtligt.

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation