Undervisere: Undervisningsdifferentiering

Det er en central opgave for underviserne at foranstalte aktiviteter som giver de enkelte kursister sproglige udfordringer, så alle får en undervisning som er tilpasset deres aktuelle sprog- og vidensbehov.

Det er derfor vigtigt at differentiere undervisningen så den i videst muligt omfang matcher kursisternes forskellige niveauer.

Her kan underviserne med fordel anvende særligt tilpasset materiale som tager hensyn til kursisternes individuelle undervisningsbehov.

Også i periodeplanerne og i detailplanerne for den enkelte kursusgang er det vigtigt at underviserne specificerer de individuelle behov. Endelig kan der ved variation i valg af arbejdsformer skabes bedre muligheder for at differentiere undervisningen.

Det er vigtigt – både ud fra indgangstestene og i selve kursusforløbet - at dække den enkelte kursists behov.

En undervisning som både er udfordrende og støttende

For underviseren gælder det om at foranstalte en sprogundervisning der på en og samme tid er kognitivt udfordrende og psykosocialt støttende. Herved får kursisterne de optimale muligheder for sproglæring.

Undervisningsdifferentiering

Model fra: Karen Lund 2009: 147.

Hvis undervisningen hverken er sproglæringsmæssigt udfordrende eller psykosocialt støttende, fører det til kedsomhed og ingen læring (jf. Kedsomhedszonen).

Hvis undervisningen byder på høje sproglæringsudfordringer, men der ikke er nogen god psykosocial støtte fra underviseren, så fører det til angst og frustration hos deltageren og dermed til dårlige sproglæringsmuligheder (jf. Frustrationszonen).

En undervisning der tilbyder god støtte, men mangler sproglige og læringsmæssige udfordringer, vil være for let, og den vil derfor ikke føre til læring; men deltageren har det da godt! (Jf. Velværezonen).

En undervisning der derimod både er kognitivt udfordrende, og som støtter deltageren i sproglæringsprocessen, resulterer i højt engagement og gode muligheder for at deltageren bevæger sig videre i sprogudviklingen.

Kilde

Lund, Karen (2009): ”Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer for undervisning” (kap. 4) i: Byram, Gregersen, Henriksen, Holmen, Lund, Olsen and Stæhr: ”Sprogfag i Forandring. Pædagogik og praksis”. Forlaget Samfundslitteratur.

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation