Undervisere: Periodeplaner

På baggrund af de konkrete mål og delmål der er opstillet for undervisningsforløbet, skal der udarbejdes en periodeplan.

Periodeplanen har til formål at skabe overblik og gennemsigtighed for alle involverede parter i projektet: Deltagere, underviser, projektleder, virksomhed/jobcenter.

Periodeplanen skal være enkel og konkret. Periodeplanen tager normalt udgangspunkt i de fælles mål og delmål, men alt efter hvilken kursistgruppe der er tale om, kan den efter behov indeholde både fælles og differentierede mål, eksempelvis hvis det drejer sig om to faggrupper eller flere undergrupper med forskellige arbejdsfunktioner, eller for så vidt angår forskellige sproglige forudsætninger hos kursisterne.

Tivoli, Københavns Sprogcenter

Uddrag fra periodeplan:

Holdet

”Som bekendt er der en forholdsvis stor niveauspredning på holdet, men der er også en del fællesnævnere som vi vil kunne arbejde med, og som alle vil kunne få et stort udbytte af.

Undervisningsplanen beskriver de fælles områder som de ansatte vil komme til at arbejde med.”

Uge 45

13. gang

  • Alfabettræning
  • Repetition af dialog 10
  • Bestillingslisten
  • Dialog 11
  • Evt.: De stærkeste læsere får et referat med hjem til øvelse af forståelse og udtale – de andre opfordres til at få hjælp til det.

14. gang

  • Alfabettræning
  • Repetition af dialog 11
  • Repetition af bestillingslisten
  • Referat og samtale med udgangspunkt i hjemmearbejdet
  • Dialog 12

Samtidig med at periodeplanen opstilles, skal man sikre en metode til at notere de justeringer og ændringer der altid forekommer når undervisningen er i gang. Det kan fx være i form af et skema hvor der er plads til ændringer, eller det kan have form af en logbog. At notere justeringer er også en god kilde til evaluering af forløbet.

Co-ro Food, Sprogcenter Nordsjælland

Uddrag af periodeplan:

DatoPlanlagte aktiviteterJusteringer
25. juni

Dialogarbejde

Kursister rundviser underviser på virksomheden.

Dagens tekst om virksomheden (kursister skriver teksten, underviser retter)

Hjemmeopgave om pausesnak

NB. Kan det lade sig gøre
6. august

Dialogarbejde

Lægebesøg faste vendinger (kursist ønske)

Sikkerhed og hygiejne

Hjemmeopgave om pausesnak

Spørgsmål til kursister om der er noget de vil have opsamlet den sidste gang

 

 

Logbog

En logbog kan medvirke til at sikre kontinuitet og sikre videregivelse af oplysninger om hvad der faktisk skete den pågældende undervisningsgang.

En elektronisk logbog er tilgængelig for de fleste undervisere. Det er god praksis at fastholde læringsmål og justeringer fra gang til gang for hver enkelt lærer, og dette er særlig vigtigt hvis der fx er to undervisere på forløbet.

Uddrag af logbog fra forløb for serviceassistenter hos ISS

”0906 Checkede ”Jeg kan”-skemaerne og fik bekræftet at Tanja mente at alle (med en enkelt undtagelse) kan udfylde en ferieseddel rigtigt og overholde varslingsfristen. […] Vi arbejdede intenst med telefonbeskeder om at ringe til Costline. Jeg havde lavet et par mønsterdialoger, som kursisterne først læste og gav ændringsforslag til. Dernæst arbejdede vi med hver enkelt replik med stor vægt på udtale, især tryk og pause, og vi talte om hvor vigtigt det er at tale langsomt og tydeligt i telefon. Til sidst spillede vi dialogerne med mig som ”Costline”, og de bad om at vi gentog det på torsdag. De fortalte at de altid havde prøvet at slippe for at ringe til Costline, men at de nu havde fået lidt mere mod på det.”

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation