Undervisere: Materialer og opgaver

Udarbejdelsen af undervisningsmaterialer skal tage udgangspunkt i autentiske materialer (jf. sprogbehovsindsamlingen).

Autentiske tekster forstås bredt som:

  1. Mundtligt sprog, fx dialoger, instruktioner, beskeder
  2. Skrevne tekster, fx skemaer, instruktioner, beskeder og informationer
  3. Billedmaterialer (fotos, video).

For kurser hvor deltagerne er i arbejde, er de forskellige materialer let tilgængelige. For jobafklarende forløb er det god praksis at bruge materialer der eksemplificerer det eller de relevante jobområder der afklares i forhold til.

Det er god praksis ud fra dette materiale at tilrettelægge emneområder med forskellige aktiviteter og opgaver der tager udgangspunkt i sprogbehov. Det kan fx være med fokus på at læse og udfylde relevante skemaer eller samarbejde i mindre grupper om dialoger fra relevante arbejdssituationer, afprøve dem, optage dialogerne på video osv.

Eksempel på mundtligt sprog

Tivoli, Københavns sprogcenter

Uddrag af dialog mellem rengøringsleder og rengøringsassistent, udarbejdet på baggrund af observation af dialoger i arbejdssituationer og fotos.

G: ”Du skal være rar at tage toiletterne ved koncertsalen i dag. Der er mange syge, så jeg har brug for dig dér.”

A: ”Skal jeg gå derhen nu?”

G: ”Nej, du må gerne tage Den flyvende kuffert først. Den ligger ved siden af Mamma Mokka

A: Jeg ved godt hvor den er. Jeg har været der før. ”

G: ”Det er fint. Når du er færdig med Den flyvende kuffert, kan du bare gøre toiletterne rene. Jeg kommer lige over til dig og hører hvordan det går.”

Eksempel på skrevne tekster

Amager Psykiatriske Hospital: Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Klip fra et autentisk materiale:

Dokumentation af rengøringsopgaver ud over almindelig rengøring i træningskøkken. For perioden uge: til og med uge: 200.

EmneFrekvensUgedagVagtUge
Afkalkning af kaffemaskine 1 gang pr. uge Mandag DAG  
Opvaskine indvendigt Hver 4. uge Tirsdag DAG  
Ovn indvendigt Hver 4. uge Tirsdag DAG  
Madkøleskab, indvendigt 1 gang pr. uge Onsdag DAG  
Mikroovn, indvendigt 1 gang pr. uge Fredag DAG  

 

Det er god praksis at arbejde med grammatik, ordforråd og faste udtryk, der er tæt forankrede til det arbejdsrelevante delemne/mål. Der udarbejdes opgaver til fx udtale og grammatik der bygger på de tekster der anvendes.

Amager Psykiatriske Hospital: Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Eksempel på skriftlige beskeder:

Skriv en besked: Patienten er udskrevet, men værelset er ikke gjort rent.

Brug fx:

Det beklager jeg

Jeg sender en over for at gøre værelset rent straks/om en time/i morgen

Med venlig hilsen”

Eksempel på grammatiske øvelser i relation til sprogbehov

Personlige pronominer

Skal det være: han – ham – hans / hun – hende – hendes/ de – dem – deres

  1. Jeg har ringet til Kostline, men ____________ svarer ikke
  2. Kasserne med frugt er kommet. _____________ står i køkkenet.
  3. Patienten i nr. 7 er udskrevet. __________ skal hjem i dag.

Ålholmskolen, Sprogcenter Nordsjælland

Eksempel på udtaleøvelser:

Spørgsmål og svar fra arbejdssituationer. På baggrund af autentisk tekst om rengøringsmidler og dialoger om rengøringsmidler afsluttes med udtaleøvelser: De øves først i par og ”fremlægges” derefter i plenum.

Rengøringsmidler

SpørgsmålSvar

1. Hvor bruger du universalrens?

2. Hvad bruger du til fliser?

3. Hvad bruger du til at vaske toilettet med?

Jeg bruger universalrens til gulve

Jeg bruger sanitetsrens nr. 4

Indvendigt bruger jeg toiletrens nr. 6, udvendigt bruger jeg sanitetsrens nr. 4

 

Eksempel: Forstå din lønseddel

En gennemgang af en medarbejders lønseddel kan være afsæt for en god drøftelse af arbejdsmarkedsrelaterede emner som både retter sig mod den konkrete arbejdsplads og mod arbejde i Danmark generelt.

Vær opmærksom på at det for kursisterne kan være grænseoverskridende at have en virksomhedsrepræsentant til at være gæstelærer på en lektion hvor man gennemgår punkterne på lønsedlen.

Eksempel: Støvsug opslagstavlen

Når kurser gennemføres på virksomheden, har underviseren mulighed for forud for hver kursusgang at gennemse opslag som er slået op på opslagstavlen siden sidste kursusgang. Disse opslag kopieres og bruges som udgangspunkt for sprogindlæring og samtale på kurset. Ofte har kursisterne forstået dele af opslaget, men ikke det hele; arbejdet hermed giver både nyt sprog og bedre kompetencer til at agere på arbejdspladsen.

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation