Undervisere: Evaluering

For at sikre opsamling af resultater og holdninger til kurset er det vigtigt at der foretages en evaluering af forløbet.

Slutevaluering kan gennemføres med:

  1. Deltagere
  2. Projektleder hos udbyder
  3. Kontaktperson på virksomheden eller jobcenter
  4. Kontaktperson på praktiksted.

At inddrage forskellige målgrupper og forskellige evalueringsmetoder skaber et godt grundlag for at erfaringerne efterfølgende kan anvendelse på andre arbejdsrettede danskkurser.

Der benyttes en række forskellige metoder til at evaluere kurserne:

  • Evalueringsspørgeskema udfyldt af kursister
  • Evalueringssamtale mellem underviser og virksomhed
  • Trepartssamtale mellem underviser, virksomhed og kursist.

Christel Totalrengøring, Lærdansk Sydvestjylland

”På et kursus har man valgt at benytte samtale samt en smiley-ordning til at evaluere de seks kursister. Midtvejs og til slut i forløbet sætter kursist, underviser og evt. mentor sig sammen og vurderer hvilken smiley der bedst beskriver kursistens sproglige kompetencer inden for en række forskellige områder fx ”at kunne forstå simple instruktioner, også i telefon” eller ”At kunne beskrive sine arbejdsopgaver”.

Det er vigtigt at samle forskellige kilder til evaluering af et undervisningsforløb, da det kan give anledning til dels at justere mål og delmål undervejs i forløbet, dels at synliggøre effekten af kurset for deltagere og virksomheder.

Arriva, Roskilde Sprogcenter

”Hvis man sammenstiller kilderne: visitationsresultater, informationsudveksling, undervisningsplan med logbog og virksomhedens, deltagernes og undervisers evaluering af fagdansksproglige og vidensmæssige mål, er det mundet ud i et højere niveau end udgangspunktet. Deltagerne har kunnet se målene opfyldt i undervisningen.”

Løbende evaluering

Man kan med fordel tilrettelægge strukturerede midtvejsevalueringer med alle aktører så det fx bliver tydeligt hvor der har været forbedringer i forhold til deltagernes arbejdssituation, eller hvor der skal justeres på mål. Det er bl.a. vigtigt at gennemføre et midtvejsmøde med virksomhedsrepræsentanten således at underviser og virksomhed kan diskutere hvilke fremskridt virksomheden har set blandt kursisterne, og underviseren kan få input til eventuelle justeringer der skal ske i resten af forløbet.

Vikar-Snuseforløb til social- og sundhedsfagene, Roskilde Sprogcenter

Uddrag af beskrivelse af plan for forløbet

[…]

5. Projektleders løbende samtaler med lærer om afvikling og modtagelse af undervisningsplan og logbog fra lærer

6. Projektleders gennemgang af evalueringsskema med praktikvirksomhedernes praktikkoordinator

7. Lærers gennemgang af evalueringsskema med deltagerne”.

Evaluering med deltagerne

Med deltagerne kan man tilrettelægge strukturerede midtvejsevalueringer og slutevalueringer. Disse kan gennemføres enten mundtligt eller skriftligt.

Sprogcenter Nordsjælland, fra midtvejsevaluering af grundkursus gennemført på Hørsholm Sygehus

Sæt krydsDansk sprog - går det bedreJa megetJa lidtNej
A  Forstå kolleger og ledere      
B Tale med kolleger og ledere      
C Tale i telefon      
D Læse beskeder      
E Læse etikketter på rengøringsmidler      
F Læse informationer og opslag      
G Skrive en besked til kolleger og ledere      

 

Som en af kilderne til evaluering af et forløb kan man bruge spørgeskemaer. Spørgsmålene skal være enkle og deltagerne godt introduceret til formen. Underviseren må vurdere, om deltagerne har sprog nok til at kunne sige noget meningsfuldt og præcist. Man kan eventuelt overveje at kombinere skriftlig evaluering med brug af symboler som smileys eller lignende som vist i eksemplet nedenfor.

Lokalcentre i Randers Kommune, Randers Sprogcenter

Fra evalueringsplan for SOSU-hjælpere

Ikke godtIkke så godtGodtMeget godtVed ikke

1 point

2 point 3 point 4 point 0 point

 

PointHvordan er det gået
Lytte 3 G: jeg er blevet bedre, især i telefonen 
  3 F: Jeg forstår historien. Jeg kan godt se ting i computer.
  3 D: (Ikke til stede?)
  3 S: Jeg prøver at lytte til beboerne. Det går bedre. 
  4 M: jeg bliver meget bedre – især til telefon
  3 J: Jeg er blevet god til at lytte og svare på opkald i telefonen, og at lytte til kolleger på arbejde.
Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation