Undervisere: Eksempel på analyse af en indgangstest

Se et eksempel på analyse af en indgangstest.

”Q: Hvad laver du på dit arbejde?

A: Jeg arbejder. Først jeg kommer møde kl. 8, så det jeg laver gør rent. Kl. 9 jeg holder pause. Så jeg gør rent igen halvanden time. Så jeg laver frokost. Så jeg afleverer frokost kl. 12 og så jeg holder pause. Så efter pause jeg tager opvask og så det færdigt jeg opvasker, jeg afleverer opvask og afleverer kaffe kl. 2 og bagefter jeg mangler rengøring. Jeg færdig med rengøring kl. 15.30, så det stopper min arbejdstid."

Teksttype

Denne deltager kan fortælle hvad hun laver på sit arbejde, og hun kan fortælle om sine arbejdsopgaver ud fra den rækkefølge hun laver dem i.

Hun procesbeskriver vha. tidsadverbialerne ”først, så, kl.9, så efter pause, så det færdigt jeg opvasker, bagefter."

Deltageren informationsstrukturer således sin forløbsfortælling tidsmæssigt vha. primært så (8 gange), men har altså også en række andre sproglige redskaber til sin rådighed.

”Vækstpotentialer og mulig nærmeste udviklingszone”: Hun er klar til at nuancere sine tidsangivelser yderligere.

Syntaks

Informationshierarkisering:

Det ser også ud til at deltageren er ved at eksperimentere med at hierarkisere sine aktiviteter vha. ledsætninger: ”og så det færdigt jeg opvasker, jeg afleverer opvask og afleverer kaffe kl.2, svarende til ca.: ”når jeg er færdig med at vaske op, afleverer jeg opvasken og afleverer kaffe”. ”

Vækstpotentialer og mulig nærmeste udviklingszone:

Kursisten eksperimenterer med at hierarkisere sit sprog informationsstrukturelt (vha. ledsætningslignende sætninger), og hun vil derfor læringsmæssigt kunne bruge korrektioner og udfordringer til selv at eksperimentere videre med de udsagn hvor hun er i gang med at udvikle sit sprog. Hun vil også have fornøjelse af sproglige aktivitetstyper der skubber hende videre i arbejdet med at hierarkisere sprogligt.

V2-reglen

Et gennemgående træk i kursistens sætningsopbygning er hendes antagelse om, at S(ubjektet) altid står før V(erbaleddet) på dansk.

Vækstpotentialer og mulig nærmeste udviklingszone:

I og med at hun aktivt informations-strukturerer vha. foranstillede tidsangivelser, er der også potentialer for at hun ved en indsats kan fange og bruge V2-systemet på dansk. Det kræver at hun får det vist, og at der bliver arbejdet konsekvent med det.

Semantisk netværk

Deltageren kan bruge begrænsede kerneord og –udtryk (substantiver og verber) der vedrører hendes arbejdsfelt: ”jeg laver gør rent”, hvor det ser ud til at hun endnu ikke rigtig har segmenteret betydningen af ”gør rent”; dog også: ”jeg gør rent; holder pause; jeg tager opvask; jeg afleverer opvask, afleverer kaffe; mangler rengøring”; hun kan således både bruge verbet ”gøre rent” og verbalsubstantivet ”rengøring; jeg færdig med rengøring og arbejdstid.”

Vækstpotentialer og mulig nærmeste udviklingszone:

Der er således tale om et lille forholdsvis begrænset sprog med tegn på områder hvor der er ret tydelige udviklingspotentialer inden for det fagsprog hun har brug for.

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation