Udbydere, undervisere og jobcentre: Gæstelærere og tolke

Det kan ofte være en god ide at benytte gæstelærere fra virksomheden eller jobcentret på kurset.

Det skyldes ikke mindst, at en gæstelærer kan medvirke til at indfri de vidensmål der er opstillet for kursusforløbet:

 • Det giver anledning til at arbejde med fagrelevant indhold og sprog før, under og efter oplægget
 • Det er motiverende for deltagerne at fagpersoner er inddraget
 • Det bringer afveksling i kursusforløbet
 • Aktiv medvirken fra fx virksomhed medvirker til en fælles forståelse for kurset
 • Det understreger kursets relevans og autenticitet at andre medarbejdere fra virksomheden medvirker.

SP Moulding, Sprogcenter Midt

Fra afrapporteringen:

”Har der været benyttet gæstelærere?

Ja, i flere omgange og med godt resultat:

 • Teamleder har undervist i virksomhedens dokumentationssystem og processer
 • Kontorassistent i kvalitet
 • Kvalitetschefen i kvalitetssikring – ISO systemer”.

Gæstelæreroplæg giver anledning til at tilrettelægge mini-forløb med fokus på både indhold og sprog:

 • Før oplægget arbejdes med forforståelse, fx brainstorming om emnet, arbejde med fagudtryk, udarbejdelse af spørgsmål til oplægget.
 • Under oplægget er der fokus på lytning.
 • Efter oplægget arbejdes fx med mundtlige referater, diskussion, fagudtryk osv.

Det kan være nødvendigt at benytte tolke til ”tunge” faglige oplæg. På længere sigt kan det være afgørende for deltagernes jobsituation at de har denne mere nøjagtige viden om et emne.

Vikar-Snuseforløb til social- og sundhedsfagene, Roskilde Sprogcenter

Fra afrapporteringen

”Har der været benyttet gæstelærere?

 • Social- og sundhedshjælper om personaleforhold på en typisk arbejdsplads for social- og sundhedshjælpere: Især på plejehjem og i hjemmeplejen,
 • FOA-repræsentant om tillidsrepræsentation og sikkerhedsforhold.

Formålet har været at give kursisterne en tolket gennemgang af ovennævnte emner, hvilket de aldrig har fået før, for at sikre en præcis forståelse af indholdet.”

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation